Skip to content

استعدادهای درخشان: ایران از نظر شاخص توان جذب نخبگان ۱۴۵ دنیاست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به شاخص های رقابت پذیری جهانی در سال ۲۰۱۴ – ۲۰۱۳ اشاره کرد و گفت: این شاخص ها که در سطح بین المللی و برای ۱۴۸ کشور جهان تهیه شده نشان می دهد ایران به طور کلی در جایگاه ۸۲ قرار دارد اما به لحاظ توان جذب نخبگان، رتبه ۱۴۵ را داراست.
دکتر محمدجواد ایروانی در مراسم افتتاح بازار دارایی فکری، اظهار داشت: در این رتبه بندی بین المللی مربوط به رقابت پذیری، ایران به لحاظ آموزش همگانی در رتبه ششم، تولید ناخالص داخلی رتبه ۱۷ ، از نظر دسترسی به بازارهای خارجی در رتبه ۲۵، از نظر در دسترس بودن مهندسان و دانشمندان رتبه ۳۷ و به لحاظ اعتماد به سیاستمداران در رتبه ۴۷ قرار دارد.

وی با بیان اینکه ایران در برخی شاخص های رقابت پذیری جهانی رتبه خوبی دارد و در برخی شاخص ها با ضعف های اساسی روبرو است، ادامه داد: کشور ما در میان ۱۴۸ کشور دنیا از نظر شاخص حفاظت از مالکیت معنوی در رتبه ۱۲۲، به لحاظ میزان حمایت از سرمایه گذار در رتبه ۱۳۱، به لحاظ تورم در رتبه ۱۴۸، از نظر شدت رقابت در رتبه ۱۲۱و در شاخص رابطه پرداخت و بهره وری در رتبه ۱۳۰ جای گرفته است.

دکتر ایروانی افزود: ایران همچنین در توان جذب نخبگان در میان ۱۴۸ کشور دنیا، رتبه ۱۴۵ را به خود اختصاص داده، در بازاریابی رتبه ۱۲۰ و به لحاظ دسترسی به سرمایه گذاری مخاطره پذیر رتبه ۱۳۹ را دارد و از نظر سهولت اخذ وام نیز آخرین رتبه را داراست.

وی ایجاد تحول ساختاری در حوزه اقتصاد کشور و تقویت اقتصاد دانش بنیان و تولید ثروت از دانش را مورد تاکید قرار داد و گفت: در این مسیر علاوه بر تخصیص مناسب منابع دولتی برای پارک های علم و فناوری و مراکز پژوهشی و حمایت از شرکت های دانش بنیان باید از توان بخش خصوصی و خود پژوهشگران و صاحبان ایده و کارآفرینان بهره گرفت.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها