Skip to content

استعدادهای درخشان: بنیاد ملی نخبگان استعدادهای برتر را در برنامه های کشور وارد می‌کند

رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت: بنیاد ملی نخبگان بستری را برای درگیر شدن صاحبان استعدادها و نخبگان به ویژه قشر جوان در برنامه ریزیهای کشور فراهم می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر صادق واعظ زاده عصر امروز در نشست دولت و نخبگان جوان به منظور بررسی نیازهای نقشه جامع علمی کشور در باشگاه ریاست جمهوری گفت: از این رو در این همایش بحث بهره گیری از دیدگاه ها و مطالب نخبگان برای برنامه اساسی کشور به ویژه تهیه نقشه جامعه علمی کشور مطرح است

معاون علمی ریاست جمهوری افزود: بنیاد ملی نخبگان به هر بهانه ای سعی می کند بستری را برای درگیر شدن صاحبان استعدادها و نخبگان به ویژه قشر جوان فراهم کند از این رو در این همایش بحث بهره گیری از دیدگاه ها و مطالب نخبگان برای برنامه اساسی کشور به ویژه تهیه نقشه جامعه علمی کشور مطرح است.

وی با اشاره به اینکه پیشرفت کار درباره نقشه جامع علمی نسبتا خوب بوده است و از سرعت کار رضایت داریم گفت: هم اکنون از طریق این همایش درگیری افکار و آرا نخبگان نیز در تهیه نقشه تامین می شود در صورتی که اولین ویرایش های نقشه استخراج شود، فضای بررسی و نقد نیز در مورد آن بیشتر فراهم می شود.

رئیس بنیاد ملی نخبگان تولید علم را یکی از اهداف نقشه جامع علمی ذکر کرد و گفت: تولید علم ما در مقیاس مطلوب در سطح جهانی با رشد خوبی به پیش می رود که یکی از مهمترین اهداف نقشه نیز همین موضوع است.

وی تأکید کرد: این حرکت باید در راستای انتشار مقالات علمی غنی تر و پر حجم تر صورت گیرد اما از سوی دیگر باید به سمت کیفی سازی نیز حرکت کرد که در این مسیر بحث ارجاعات به مقالات علمی و استفاده از آنها نیز مطرح می شود.

دکتر واعظ زاده تبدیل علم به ثروت را از دیگر اهداف ترسیم شده برای نقشه جامع علمی دانست و گفت : تولید علم با همه عظمت اگر در چرخه تبدیل به ثروت قرار نگیرد ناقص است. ساز و کار این موضوع باید در نقشه دیده و همچنین نظام علم و فناوری سازمان دهی شود.

وی گفت: نیروی انسانی، نخبگان و توده علم کشور شامل پژوهشگران و دانش پژوهان هم از نظر سرزمینی و هم از نظر رشته ای در علوم مختلف باید مد نظر قرار گیرند و برای تربیت و ارتقاء کیفیت این نیروی انسانی منابع مالی و امکانات فراهم شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها