Skip to content

استعدادهای درخشان: تدوین پیشنهاد اصلاح معیارهای نخبگی برای تصویب در بنیاد ملی نخبگان

وزیر بهداشت از تدوین و ارائه پیشنهاد اصلاحی برای تجدید نظر در معیارهای عضویت در بنیاد ملی نخبگان و حمایتهای بنیاد خبر داد.

دکتر کامران باقری لنکرانی در خصوص اعتراض نخبگان علوم پزشکی در زمینه حمایت های بنیاد ملی نخبگان از ۱۰۰ نفر اول گروه ریاضی و ۵۰ نفر اول گروه تجربی در کنکور سراسری گفت: یکی از پیشنهادات این بود که معیارهای عضویت در بنیاد ملی نخبگان و حمایتها و آنچه به عنوان نخبه در نظر گرفته شده، تجدید نظر شود.

وی اضافه کرد: پیشنهاد اصلاحی در این زمینه را تدوین کرده ایم که یکی از بخشهای آن به موضوع کنکور و حمایت ها از ۱۰۰نفر اول رشته ریاضی و ۵۰ نفر اول رشته تجربی ارتباط دارد.

وزیر بهداشت یادآور شد: امیدواریم در جلسه آینده هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان مطرح و تصویب شود

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها