Skip to content

استعدادهای درخشان: تسهیلات بنیاد ملی نخبگان به صورت هدفمند ارایه می شود.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و رییس بنیاد ملی نخبگان اعلام کرد که این بنیاد با توجه به سیاست های دولت تدبیر و امید مبنی بر چابک سازی دستگاه های اجرایی و سازمان ها و نهاد های دولتی قصد دارد تا تسهیلات خود را به متقاضیان به صورت هدفمند ارایه کند.

دکتر سورنا ستاری افزود: باتوجه به این که حدود ۱۵۰۰ نفر از استعدادهای برتر و نخبگان تحت حمایت بنیاد در دانشگاه صنعتی شریف حضور دارند، در اولین اقدام، بخشی از اقدامات حمایتی بنیاد از استعدادهای برتر به دانشگاه صنعتی شریف واگذار می شود.

وی خاطرنشان کرد: در مرحله اول اعطای اعتبار پژوهشی استادیاران جوان، کمک هزینه فرصت مطالعاتی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، کمک هزینه شرکت در کنفرانس ها و اعطای پژوهانه به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری به دانشجویان نخبه و استعداد برتر دانشگاه صنعتی شریف با مدیریت مسئولان این دانشگاه انجام می شود.

وی گفت: در مرحله دوم اعطای تمامی کمک هزینه تحصیلی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف مشمول حمایت های بنیاد ملی نخبگان، به دانشگاه صنعتی شریف محول می شود.

دکتر ستاری گفت: تمامی روندها و فرآیندهای اعطای تسهیلات همچنان از طریق سامانه ثریا انجام می شودو در این واگذاری نظارت کار بر عهده بنیاد ملی نخبگان و معاونت فرهنگی و امور نخبگان بنیاد است .

رییس بنیاد ملی نخبگان افزود : برای جلوگیری از برخی سوءاستفاده ها و وقوع تخلفات در حوزه اختراعات و حفظ مالکیت معنوی اختراعات برای صاحبان آن ها ، بررسی و ارزیابی تمامی اختراعات در بنیاد ملی نخبگان صرفا از طریق جشنواره های منطقه ای و ملی اختراعات به صورت حضوری انجام می شود و دیگر هیچ ارزیابی به صورت غیر حضوری و از طریق سامانه ارزیابی اختراعات در بنیاد انجام نمی شود.

دکتر ستاری خاطرنشان کرد: در این زمینه بر اساس مصوبه اخیر بنیاد ملی نخبگان و اصلاح آیین نامه حمایت از مخترعان، میزان حداقل مشارکت مخترع برای دریافت تسهیلات به ۴۵ درصد افزایش یافت که از سال ۹۳ اجرا می شود. در ارزیابی اختراعات حضور تمامی مخترعان مشارکت کننده در طرح الزامی است.

دکتر ستاری گفت: از این پس در زمینه استفاده از پتانسیل مجموعه های تحت مدیریت بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در ارزیابی های اختراعات از پتانسیل ستادهای فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری استفاده خواهد شد.

رییس بنیاد ملی نخبگان همچنین با اشاره به رویکرد این بنیاد در حمایت از برگزیدگان جشنواره های معتبر علمی در کشور گفت:اعطای مجموعه تسهیلات کمک هزینه تحصیلی برای برگزیدگان جشنواره های معتبر علمی مورد تایید بنیاد ملی نخبگان پس از بررسی در شورای علمی بنیاد ملی نخبگان و کسب حداقل های لازم انجام می شود و صرفا برگزیده شدن در این جشنواره ها منجر به تحت حمایت در آمدن در بنیاد و دریافت تسهیلات نخواهد بود.

خبرهای تصویری