Skip to content

استعدادهای درخشان: تسهیلات جدید اعطایی به استعدادهای درخشان گروه پزشکی اعلام شد

کمیسیون موضوع مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، تصمیمات اخذ شده در خصوص تسهیلات اعطایی به استعدادهای درخشان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این کمیسیون در مورد امکان شرکت در آزمون ورودی مقاطع بالاتر در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، دانشجویان ترم آخر رشته های فوق اجازه دارند یک نوبت در آزمون دوره های تخصصی شرکت کنند و فارغ التحصیلان رشته های مذکور نیز که حداکثر ۳ ماه بعد از فراغت از تحصیل، خدمات مربوط به قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان را شروع کرده اند، مجازند در آزمون های تخصصی شرکت و در صورت پذیرش در آزمون مکلفند خدمات خود را تا شروع دوره دستیاری ادامه دهند و باقیمانده خدمات را پس از فراغت از تحصیل، در مقاطع بالاتر انجام دهند.

بر اساس مصوبات این کمیسیون، فارغ التحصیلان رشته های پیراپزشکی بدون محدودیت می توانند درآزمون های ورودی مقاطع بالاتر شرکت کنند، مشمولین این آیین نامه اجازه دارند، خدمات موضوع قانون فوق الذکر را در مراکز بهداشتی درمانی آموزشی و تحت پوشش وزارت بهداشت یا سازمان های وابسته در شهرهای غیر مجاز (تهران، تبریز، مشهد، شیراز و اصفهان) انجام دهند که در این خصوص پزشکان عمومی ذکور نیز بر اساس مفاد تبصره ۴ ماده یک این قانون در صورتی که یکسال اول خدمات را در مراکز بهداشتی درمانی روستایی انجام دهند، از سال دوم خدمت می توانند از امتیاز فوق استفاده کنند.

گفتنی است بر اساس مصوبه ۱۴ آبان ماه سال ۸۴ کمیسیون موضوع مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، برندگان مدال طلاییکشوری، از المپیادهای ریاضیات، نجوم، فیزیک، شیمی، کامپیوتر و زیست شناسی به تایید وزارت آموزش و پرورش، نفرات اول تا دهم کنکور گروه تجربی به تایید سازمان سنجش آموزش کشور، افراد دارای ابداع یا اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی به تایید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نفرات اول تا سوم آزمون های جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پیش کار ورزی و ورودی دستیاری تخصصی پزشکی و دندانپزشکی به تایید مرکز سنجش آموزش پزشکی، استعدادهای درخشان محسوب می شوند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها