Skip to content

استعدادهای درخشان: تسهیلات دانشگاه علوم پزشکی ارتش برای دانشجویان نوآور علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تسهیلاتی برای اساتید، متخصصان و دانشجویان برگزیده و نوآور دانشگاههای علوم پزشکی کشور در قالب طرح تحقیقاتی به جای دوره خدمت سربازی ارائه می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه علوم پزشکی ارتش اعلام کرد: در راستای ماموریت محوله به منظور بهره مندی دانشجویان و متخصصان نوآور و مبتکر که دارای طرح پژوهشی جدید در زمینه تقویت بنیه دفاعی و بهداشتی کشور هستند، دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد به پاس تقدیر از زحمات این افراد، تسهیلاتی در اختیار آنها قرار دهد.

این دانشگاه تاکید کرده است: تسهیلات مختلفی از جمله انجام طرح تحقیقاتی به جای دوره خدمت سربازی، کسر خدمت و یا خدمت در حیطه تحقیق و فناوری را به دانشجویان مشمول نوآور و نخبگان کشور اعطا می کند.

دانشجویان و متخصصان علاقمند می توانند جهت هماهنگی و مصاحبه حضوری در مورد طرحها با دفتر هماهنگی و پیگیریهای خاص دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تماس بگیرند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها