Skip to content

استعدادهای درخشان: تسهیلات سربازی نخبگان هدفمند می شود.

معاون امور فرهنگی و نخبگان بنیاد ملی نخبگان کشور گفت :تغییراتی در آیین نامه تسهیلات خدمت سربازی نخبگان به منظور هدفمند کردن آن اعمال می شود.
دکتر سیدحسن حسینی در سمنان گفت: ممکن است برخی تسهیلات فعلی خدمت سربازی نخبگان کشور تغییر کند و سختگیرانه تر شود.

وی با تاکید بر اینکه تغییر در آیین نامه تسهیلات خدمت سربازی نخبگان هنوز قطعی نیست و از سال آینده اعمال می شود، افزود: این تسهیلات مهم و تاثیرگذار است و کسانی باید از آن بهره مند شوند که قابلیت کار صنعتی و اجرای پروژه را داشته باشند.

وی با بیان اینکه ورود به نمایشگاه های اختراعات برای گرفتن تسهیلات خدمت سربازی خوشایند نیست ،افزود: این تسهیلات به کسانی باید تعلق بگیرد که بهتر است وقت شان را به جای رفتن به خدمت سربازی، صرف اجرای پروژه های علمی و صنعتی شود.

دکتر حسینی با اشاره به اینکه تسهیلات خدمت سربازی از تسهیلات شیرین بنیاد ملی نخبگان برای جوانان است، تاکید کرد: هیچ تغییری در آیین نامه این تسهیلات بنیاد ملی نخبگان برای سالجاری اعمال نمی شود.

وی برنامه اساسی بنیاد ملی نخبگان را حمایت از اختراعاتی که تاییدیه سطح سه این بنیاد را گرفته اند، دانست و گفت: هر اختراع و مخترعی نیاز ویژه خود را دارد برخی خواستار تاسیس شرکت دانش بنیان هستند و برخی نیز با دریافت تسهیلات نیازشان برطرف می شود.

وی تاکید کرد: اولویت فعلی این بنیاد تبدیل محصولات و اختراعات سطح سه مخترعین کشور برای ورود به بازار صنعت یا بازار عمومی است.

معاون امور فرهنگی و نخبگان بنیاد ملی نخبگان به منظور افتتاح و بازدید از جشنواره و نمایشگاه نوآوری و شکوفایی منطقه ای البرز با حضور مخترعینی از استانهای سمنان، مازندران، گلستان، و خراسانهای رضوی، شمالی و جنوبی در دانشگاه سمنان حضور یافته است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها