Skip to content

استعدادهای درخشان: تصویب آیین نامه جدید جذب نخبگان در دستگاه های دولتی

آیین‌نامه جذب و به کارگیری نخبگان برتر در دستگاههای دولتی در جلسه هیئت دولت به تصویب رسید که بر این اساس استعدادهای برتر در اولویت استخدامی قرار گرفتند.
با تصویب این آیین نامه، استخدام و جذب نخبگان برتر کشور در دستگاه‌ های دولتی تسهیل شد. این آیین نامه پس از ابلاغ از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور لازم الاجرا خواهد بود.
بر این اساس، نخبگان برتر طبق نیاز دستگاههای اجرایی به نیروی انسانی، در اولویت جذب قرار گرفته و با شرایط آسان تری استخدام خواهند شد.
دکتر آریا الستی- معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سابقه تدوین این آیین نامه توضیح داد: در گذشته آیین نامه ای برای جذب استعدادهای برتر و نخبگان در دستگاه های دولتی تدوین و در آن تسهیلاتی برای جذب نخبگان و استعدادهای برتر در نظر گرفته شده بود.
وی ادامه داد: بر اساس این آیین نامه، این دسته از افراد از یکسری از امتحانات ورودی معاف شدند و در بدو استخدام نیز راهکارهایی برای ارتقای رتبه آنها در نظر گرفته شد.
وی از لغو این آیین نامه خبر داد و یادآور شد: با تصویب قانون خدمات کشوری همه قوانین و مقررات قبلی ملغی اعلام شد و به تبع آن، این آیین نامه نیز لغو شد.
معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان خاطر نشان کرد: در این راستا در چارچوب قانون خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم آیین نامه جدیدی تدوین شد.
وی با بیان اینکه در این آیین نامه پیشنهادات جدیدی برای استخدام نخبگان ارائه شده است، اضافه کرد: با ارائه این آیین نامه به دولت، هیئت دولت در آخرین جلسه خود آن را به تصویب رساند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها