Skip to content

استعدادهای درخشان: تغییرات طرح نیروی انسانی پزشکی برای فارغ التحصیلان استعداد درخشان اعلام شد.

دفتر مدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت آخرین تغییرات آیین نامه اجرای قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان برای فارغ التحصیلان استعداد درخشان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تسهیلاتی که برای فارغ التحصیلان استعداد درخشان در مورد طرح خدمات قانونی ارائه شده است، این دسته از دانشجویان امکان شرکت در دوره های بالاتر تحصیلی را دارند.

اجازه یک نوبت شرکت در آزمون تخصصی برای دانشجویان ترم آخر
بر اساس این تغییرات دانشجویان ترم آخر رشته پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی اجازه دارند فقط یک نوبت در آزمون دوره های تخصصی شرکت کنند.

آغاز طرح خدمات قانونی شرط شرکت فارغ التحصیلان در آزمونهای تخصصی
همچنین فارغ التحصیلان رشته های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی که حداکثر سه ماه پس از فراغت از تحصیل خدمات مربوط به قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان را آغاز کرده اند، مجاز هستند در آزمونهای تخصصی شرکت و در صورت پذیرش در آزمون مکلف هستند، خدمات خود را تا شروع دوره دستیاری ادامه دهند. این گروه از افراد ادامه خدمات خود را پس از فراغت از تحصیل در مقاطع بالاتر انجام خواهند داد.

امکان حضور فارغ التحصیلان مجرد استعداددرخشان در شهرهای غیرمجاز تنها در سال دوم خدمات
بر اساس اعلام دفتر مدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت، در اجرای ماده ۷ آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعداد درخشان کلیه فارغ التحصیلان مرد و بانوان مجرد مشمول این آیین نامه صرفاً در سال دوم خدمت می توانند خدمات موضوع این قانون را در مراکز بهداشتی، درمانی، آموزشی و پژوهشی تحت پوشش وزارت بهداشت یا سازمان های وابسته واقع در شهرهای غیرمجاز (اصفهان، تهران، تبریز، مشهد و شیراز) به شرط ارائه اعلام نیاز از مراکز فوق ارائه کنند.

خدمت انجام یافته بانوان مجرد در یکسال با احتساب ضریب منطقه خدمتی قابل محاسبه است. همچنین کلیه فارغ التحصیلان مرد به استناد تبصره ۴ ماده یک قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان موظف هستند حداقل یکسال اول خدمات قانونی را در مراکز بهداشتی و درمانی روستاها و بخشهای کشور انجام دهند.

امکان خدمات قانونی زنان متاهل استعدادرخشان در پنج شهر غیرمجاز
زنان متاهل نخبه سال اول خدمات را نیز می توانند در مراکز بهداشتی، درمانی، آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی تحت پوشش وزارت بهداشت یا سازمان های وابسته در شهرهای غیرمجاز (اصفهان، تهران، تبریز، مشهد و شیراز) انجام دهند.

نبود محدودیت ادامه تحصیل برای فارغ التحصیلان رشته های پیراپزشکی
فارغ التحصیلان رشته های پیراپزشکی بدون محدودیت می توانند در آزمون ورودی های مقاطع بالاتر شرکت کنند.

عدم تغییر معافیتهای قانون خدمات قانونی پزشکان و پیراپزشکان برای برگزیدگان آزمونها
بر اساس اعلام دفتر مدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت، معافیتهای کمیسیون مواد ۲ و ۳ آیین نامه قانون خدمات قانونی پزشکان و پیراپزشکان در مورد برندگان مدال طلای کشوری از المپیادهای ریاضیات، نجوم، فیزیک، شیمی، کامپیوتر و زیست شناسی به تائید وزارت آموزش و پرورش، نفرات اول تا دهم کنکور سراسری گروه تجربی به تائید سازمان سنجش آموزش کشور، افراد دارای ابداع یا اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی به تائید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نفرات اول تا سوم آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پیش کارورزی و ورودی دستیاری تخصصی پزشکی، دندانپزشکی به تایید مرکز سنجش آموزش پزشکی کماکان به قوت خود باقی است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها