Skip to content

استعدادهای درخشان: تکمیل بانک اطلاعاتی نخبگان علوم پزشکی

رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت گفت: ترتیبی اتخاذ شده است که اطلاعات نخبگان دانشگاههای علوم پزشکی از این پس در مجموعه نرم افزار سیستم مدیریت آموزش که به اختصار سما نام دارد، تکمیل شود.

دکتر نادر ممتازمنش در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: در حال حاضر محتوای بانک اطلاعاتی نخبگان علوم پزشکی کشور تکمیل شده و برای جلوگیری از پراکنده کاری وارد سیستم مدیریت آموزش شده است.

وی خاطرنشان کرد: مقرر شده است که دانشگاه علوم پزشکی همدان به عنوان مجری اطلاعات تکمیلی را در نرم افزار یاد شده تکمیل کند.

دکتر ممتازمنش اضافه کرد: به این ترتیب دانشجویان نخبه با ورود به سیستم مدیریت آموزش می توانند اطلاعات خود را نیز تکمیل کنند.

سیستم مدیریت آموزش (سما) به منظور ساماندهی سیستم آموزش در دانشگاه های علوم پزشکی پیاده سازی شده و اطلاعات دانشگاهها در این سیستم وارد شده است.

همچنین بانک اطلاعاتی نخبگان علوم پزشکی کشور بر اساس شاخصهای موجود در آئین نامه استعدادهای درخشان وزارت بهداشت تهیه شده است و بانک بر اساس دو شاخص ورودی نخبگان و استمرار نخبگی در آینده نیز قابلیت تکامل دارد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها