Skip to content

استعدادهای درخشان: حمایت از نخبگان ایرانی خارج از کشور

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: تاکنون ۴ هزار نخبه توسط بنیاد ملی نخبگان مورد حمایت قرار گرفته اند و تلاش می کنیم نخبگان ایرانی خارج از کشور نیز بتوانند تحت پوشش بنیاد قرار گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق واعظ زاده در سومین گردهمایی دانشجویان فعال ایرانی خارج از کشور در دانشگاه شهید بهشتی گفت: حمایت از نخبگان ایرانی خارج از کشور در صورتی در آینده انجام می شود که منابعی که برای حمایت از این نخبگان در نظر گرفته می شود برای کشور هزینه شود.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: ما در حال حاضر در مرحله تولید فناوری از علم هستیم که آغاز شده و از این طریق در ۴ سال اخیر ۲۵ هزار اختراع در کشور ثبت شده است اما فناوری باید تبدیل به کالا و خدمات شود از این رو شرکتهای دانش بنیان باید با توانمندی نیروی جوان این کار را انجام دهند.

وی اظهار داشت: هم افزایی و هماهنگی بین حوزه های علم و فناوری به عهده معاونت علمی و فناوری گذاشته شده است و بر این اساس معاونت علمی باید نظامی برای هماهنگی علم و فناوری باشد و در عین حال چرخه نوآوری را نیز در کشور تکمیل کند.

واعظ زاده از تأسیس ۱۰۰ کانون دانشگاه و صنعت در سال جاری خبر داد و گفت: در این کانونها اساتید و دانشجویان در ارتباط با یک موضوع و رشته خاص به صورت هماهنگ با همکاری یکدیگر فعالیت می کنند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها