Skip to content

استعدادهای درخشان: حمایت بانک تجارت از پایان نامه‌های دانشجویی و جذب و شناسایی استعدادهای درخشان

مدیر عامل بانک تجارت گفت: جذب دانش آموختگان نخبه و نمونه یکی از نیازهای اساسی نظام بانکی کشور است و ما هم در این راستا به چهره های نخبه برای جذب نیاز داریم.
محمدرضا رنجبر فلاح در دومین جشنواره روز بین الملل دانشگاه تهران با بیان اینکه چون بانک تجارت رسالت خود را توسعه اقتصادی کشور می داند، به همین مناسبت پروژه “کیف پول الکترونیک” را تاسیس کردیم که با پارک علم و فناوری دانشگاه تهران همکاری مشترک بود.
وی ادامه داد: در این زمینه ایده از دانشگاه تهران و منابع مالی از بانک تجارت بود. شناسایی نخبگان و حمایت از آنها با همکاری و تعامل بانک تجارت صورت می گیرد و به همین منظور یک سری اولویتهای پژوهشی نهایی و حمایتهایی از پایان نامه های دانشجویی تعریف شده است.
به گفته مدیرعامل بانک تجارت، جذب دانش آموختگان نخبه و نمونه یکی از نیازهای اساسی نظام بانکی کشور است و ما هم در این راستا به چهره های نخبه برای جذب نیاز داریم و با توجه به اینکه امروز تعداد زیادی از دانشجویان خارجی دانشگاه تهران، بانک تجارت در اغلب کشورها نمایندگی یا شعبه دارد که از نیروهای دانشگاهی در آن کشورها به علت تسلط به زبان فارسی استفاده می شود.
رنجبرفلاح تاکید کرد که از اینکه بانک تجارت به عنوان یک بانک فرهنگی و دانشگاهی در کنار وزارت علوم و سایر مراجع علمی و پژوهشی قرار دارد، ابراز خوشحالی و خرسندی می کند، زیرا بانک تجارت در دانشگاههای کشور شعبه دارد و به استادان و دانشجویان خدمات ارائه می دهد.
این مقام مسئول بانک تجارت همچنین از انعقاد تفاهم نامه بانک با دانشگاههای مختلف یاد کرد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها