Skip to content

استعدادهای درخشان: سامانه ارتباط با استعدادهای برتر در بنیاد ملی نخبگان رونمایی شد.

سامانه جامع مدیریت امور و ارتباط با نخبگان (سامانه ثریا) به منظور جمع آوری داده های مربوط به نخبگان و استعدادهای برتر با حضور رئیس بنیاد ملی نخبگان به بهره برداری رسید.
بهره برداری از سامانه جامع الکترونیک ثریا روز چهارشنبه ۱۰ خردادماه با حضور دکتر نسرین سلطانخواه انجام شد و ۷ هزار نخبه و استعداد برتر از امشب می توانند به اطلاعات پژوهشی و سوابق علمی خود که در بنیاد ملی نخبگان اعلام شده، دسترسی داشته باشند.
در سامانه جامع الکترونیکی مدیریت امور و ارتباط با نخبگان و استعدادهای برتر بنیاد ملی نخبگان (ثریا) اطلاعاتی در زمینه اطلاعات تحصیلی، علمی، تسهیلات دریافت شده توسط فرد نخبه و استعداد برتر از بنیاد و سایر مشخصات افراد مورد حمایت بنیاد درج شده است.
این سامانه مجموعه نرم افزاری است که از بخش های بانک اطلاعات یکپارچه الکترونیکی، گردش کار الکترونیکی، ارتباط الکترونیکی و تهیه گزارش های آماری و تحلیلی تشکیل شده است.
داده های این سامانه از طریق اطلاعات دریافتی از سازمان ها و نهادهای مربوط در حوزه های آزمونهای سراسری و المپیادهای علمی و یا مراجعه حضوری نخبگان به بنیاد ملی نخبگان کسب می شود.
با راه اندازی سامانه ثریا ارتباط نخبگان و مراجعه کنندگان به بنیاد تسهیل خواهد شد و افراد از مراجعه حضوری به بنیاد بی نیاز می شوند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها