Skip to content

استعدادهای درخشان: سند راهبردی کشور در امور نخبگان ابلاغ شد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی در تازه ترین جلسه خود، سند نهایی راهبردی کشور در امور نخبگان را ابلاغ کرد.
جزئیات سند تصویب شده راهبری نخبگان در شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام شد.
در فصل نخست این سند تعاریف مفاهیم مرتبط با نخبگی از جمله معرفی شخص نخبه، صاحب استعداد برتر، فعالیت نخبگانی، گروه نخبه، گروه استعداد برتر، اجتماع نخبگانی و نظام نخبگانی ارائه شده است.
در فصل دوم سند راهبری نخبگان به چشم انداز و اهداف‌ کلان اشاره شده که بر این اساس در ۸ بند به اهداف کلان اشاره شده است.
از مهمترین بندهای این اهداف کلان می توان به رفع موانع فعالیتهای نخبگانی، افزایش ظرفیت اجتماع نخبگانی و فرصت‌سازی مناسب بر اساس اصول عدالت و انصاف همچنین وسعت بخشیدن به دایره نخبگی و بهره ‌گیری حداکثری از توان اجتماع نخبگانی در مدیریت تحولات کشور در سطح ملی و بین‌المللی اشاره کرد.
در فصل سوم این سند به راهبردهای ‌کلان و اقدام‌های ملی به منظور شناسایی و هدایت، توانمندسازی، زمینه ‌سازی برای اثرگذاری اجتماع نخبگانی و نیز سیاستگذاری و مدیریت همچنین توسعه زیر ساختهای لازم اشاره شده است.
از دیگر مواد سند راهبری نخبگان تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی، تشویقی، مشاوره ازدواج همچنین گسترش و ترویج و تسهیل ازدواج مناسب به منظور تقویت بنیاد خانواده در اجتماع نخبگانی اعلام شده است.
ساماندهی و گسترش پشتیبانی‌های مستقیم و غیر مستقیم مادی به اجتماع نخبگانی در قالب بورس، جایزه‌های مقطعی و پژوهانه از سوی سازمانهای دولتی، بخش خصوصی و نهادهای عمومی (وقف و خیریه) منطبق با پایش پیشرفت مرحله‌ای و اثرگذاری آنان یکی از مهمترین مصوبات در سند راهبردی نخبگان است.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ حوزه‌های علمیه؛ وزارت آموزش و پرورش؛ فرهنگستان‌های کشور، وزارتخانه‌های صنعتی و دفاعی، وزارت کشور و سایر وزارتخانه‌ها و نهادها و دستگاه‌های اجرایی کشور و نیز صداو‌سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های تبلیغی و فرهنگی کشور، در فرایند اجرایی کردن و فرهنگ‌سازی سند با بنیاد ملی نخبگان همکاری می‌کنند.
به منظور اجرا، نظارت و ارزیابی سند برخی اقدام‌های زیر لازم است انجام می‌شود:
بنیاد ملی نخبگان با ایجاد سازوکارهای مشخص، ضمن انجام تصمیم‌گیری‌های لازم و ابلاغ مصوبات، وظیفه نظارت بر تحقق اهداف سند و ارزیابی پیشرفت کار را بر عهده دارد.
بنیاد ملی نخبگان موظف است حداکثر ظرف نه ماه پس از تصویب سند، آیین‌نامه اجرایی سند، شامل شرح وظایف هر دستگاه اجرایی در قبال سند را با همکاری دستگاه ذیربط تدوین و در صورت نیاز به تصویب مراجع ذی‌ربط برساند.
بنیاد ملی نخبگان موظف است سیاست‌های اجرایی، شاخص‌ها و معیارهای اجرای راهبردها و اقدام‌های سند را تهیه و به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ کند.
این سند مشتمل بر یک مقدمه و ۳ فصل و پیوست آن، بنا به تفویض شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب نهایی رسید.
جزئیات کامل سند مذکور در آدرس الکترونیکی http://iranculture.org/fa/simpleView.aspx?provID=1833 قابل دسترسی است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها