Skip to content

استعدادهای درخشان: شرایط حمایت از دانش آموختگان برتر آموزشی، پژوهشی و نوآوری اعلام شد.

آیین نامه انتخاب دانش آموختگان برتر آموزشی، پژوهشی و نوآوری به تصویب کمیسیون دائمی هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان رسید و برای اجرا به وزارتخانه های مربوط ابلاغ شد.

آیین نامه انتخاب دانش آموختگان برتر آموزشی، پژوهشی و نوآوری که با هدف حمایت از استعدادهای برتر از میان دانش آموختگان دانشگاه های مورد تایید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب کمیسیون دائمی هیات امناء بنیاد ملی نخبگان رسیده است برای اجرا، به وزارتخانه های مذکور ابلاغ شد.

بر اساس این آیین نامه، کلیه فعالیت های علمی و پژوهشی دانش آموختگان برتر جهت برخورداری از حمایت های بنیاد ملی نخبگان با همکاری کمیته تخصصی از اساتید رشته های مختلف با انتخاب بنیاد ملی نخبگان مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

طبق این آیین نامه پیش نیاز لازم برای بررسی پرونده متقاضیان در سطح دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دارا بودن معدل حداقل ۱۷ در دوره کارشناسی و دکتری و ۱۶ در مقطع کارشناسی ارشد، داشتن معرفی نامه از دو عضو هیئت علمی محل تحصیل در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و یک معرفی نامه در مقطع دکتری و مشارکت موثر در انتشار یا پذیرش نهایی حداقل یک، دو و سه مقاله به ترتیب در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در مجلات علمی ــ پژوهشی دارای نمایه معتبر و مورد تایید بنیاد یا داشتن نقش موثر در حل یک معضل کاربردی یا نیاز کشور با اعلام دانشگاه و تایید مراجع ذی صلاح و بنیاد الزامی است.

این آیین نامه با اشاره به تعداد دانش آموختگان منتخب، یادآور می شود: بنیاد ملی نخبگان هر ساله با توجه به سقف اعتبارات خود از میان حائزین شرایط تعدادی را که دارای بیشترین امتیاز هستند به عنوان استعداد برتر آموزشی، پژوهشی و فناوری‌ معرفی می کند که مشمول آیین نامه های اعطای جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان و سایر مزایای تعلق گرفته به آن افراد می شوند بر این اساس تعداد برگزیدگان در هر عنوان رشته نباید از ۱۰ درصد کل برگزیدگان در هر سال بیشتر باشد.

امتیازات فعالیت های پژوهشی، فناوری و نوآوری توسط کمیته تخصصی از اساتید رشته های مرتبط با انتخاب بنیاد ملی محاسبه می شود. امتیازات فعالیت های آموزشی-فرهنگی نیز بر اساس رتبه های آزمون سراسری، دانشجوی نمونه کشوری، رتبه اولی حداقل بین ۱۵ نفر، فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و دینی، دورشته ای خواندن، رتبه های برتر المپیادهای علمی، مسابقات ورزشی و ایثارگران محاسبه می شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها