Skip to content

استعدادهای درخشان: عضویت برگزیدگان دوره های تخصصی علوم پزشکی در بنیاد ملی نخبگان

عضو شورای هدایت استعداد درخشان وزارت بهداشت از پیشنهاد وزارتخانه به بنیاد ملی نخبگان برای حمایت از برگزیدگان دوره های پذیرش دستیاری خبر داد و گفت: این گروه پس از طی دوره های متعدد تحصیلی جزء نخبگان جامعه محسوب می شوند.
دکتر سیدحمید جمال الدینی شب گذشته در نشست دانشجویان استعداد درخشان دانشگاههای علوم پزشکی در محل دانشگاه علوم پزشکی تهران، افزود: برگزیدگان دوره های دستیاری تخصصی و فوق تخصصی پزشکی از آزمون های به مراتب سخت تری نسبت به دیگران گذر کرده اند.
وی افزود: ملاک سنجش عددی چندان کارشناسانه نیست و اینکه تنها به این موضوع توجه کنیم که این افراد در آزمونی با ۱۵ هزار نفر برگزیده شده اند ملاک خوبی نیست در حالی که آزمون های دانشنامه و دستیاری در گروه پزشکی و دندانپزشکی آزمون های معتبر و بسیار سطح بالایی هستند.
جمال الدینی یادآور شد: پیشنهاد می شود که برگزیدگان دستیاری و دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی در پزشکی و دندانپزشکی مورد حمایت بنیاد ملی نخبگان قرار گیرند.
وی با اشاره به تعامل مثبت میان بنیاد ملی نخبگان و وزارت بهداشت تاکید کرد: ایجاد کمیته مشترک میان این دو نهاد موجب یکسان سازی آیین نامه های مربوطه خواهد شد.
عضو شورای هدایت استعداد درخشان وزارت بهداشت همچنین پیشنهاد ایجاد دفتر بنیاد ملی نخبگان در یکی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور را ارائه داد و گفت: همانطور که بنیاد در دانشگاه شریف دفتر راه اندازی کرده است پیشنهاد می شود که در یکی از دانشگاههای علوم پزشکی نیز دفتری تاسیس کند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها