Skip to content

استعدادهای درخشان: فراهم شدن امکان تحصیل همزمان دانشجویان استعداد درخشان

وزیر بهداشت با اشاره به تصویب دوره دکتری تخصصی همراه با پژوهش از پذیرش دانشجویان استعداد درخشان در چند رشته در این دوره آموزشی جدید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی با بیان این مطلب افزود: طراحی دوره های پذیرش دکتری تخصصی از طریق پژوهش توانست مصوبه شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت را کسب کند و امسال در برخی از رشته ها پذیرش دکتری تخصصی از طریق تحقیق انجام می گیرد.

وی اضافه کرد: ویژگی این دوره این است که فضای تحصیلی سریع تری را برای استعدادهای درخشان فراهم می کند تا سریع تر وارد مقاطع تحصیلات تکمیلی شوند و امکان تحصیل همزمان در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی را در رشته های علوم پایه داشته باشند.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: به این ترتیب که افراد استعداد درخشان می توانند هم در دوره پزشکی و هم در علوم پایه همزمان به تحصیل بپردازند و این امکان برای تحصیل استعدادهای درخشان رشته های دندانپزشکی و داروسازی هم وجود دارد.

دکتر باقری لنکرانی تاکید کرد: امیدوار هستیم ایجاد این امکان تحصیل همزمان، به ارتقای کیفیت کارهای پژوهشی بیانجامد.

وزیر بهداشت همچنین در خصوص اعلام داروها و محصولات گروه پزشکی تولید ایران گفت: وزارت بهداشت هر زمان که این محصولات گروه پزشکی مراحل نهایی خود را بگذراند به مردم اعلام می کند. وزارتخانه موظف است برای اطمینان از استانداردها پیش از اعلام  کارهای پژوهشی خود را در مورد آن محصول به همراه اعتباربخشی تکمیل کند.

وی اضافه کرد: تا زمانی که اعتباربخشی استاندارد وزارت بهداشت در مورد یک محصول انجام نگیرد به طور طبیعی نمی توان آن محصول را اعلام کرد.

دکتر باقری لنکرانی تاکید کرد: این مژده را به مردم می دهیم که داروها و تجهیزات متعددی از گروه پزشکی داخل کشور اکنون در مسیر اعتباربخشی هستند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها