Skip to content

استعدادهای درخشان: مذاکره با دانشگاه های نخبه پرور برای شناسایی استعدادهای برتر

قائم مقام معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه اطلاعات دقیقی از استعدادهای برتر در دانشگاه های کشور وجود ندارد، گفت: برای شناسایی و جمع آوری اطلاعات نخبگان با دانشگاه های نخبه پرور جلساتی را برگزار کردیم.
دکتر سعید سهراب پور در نشست هم اندیشی معاونت علمی ریاست جمهوری با استادان و محققان برجسته کشور با بیان اینکه آیین نامه های حمایتی موجود سالهای پیش تدوین شده است، افزود: کارآمد کردن این آیین نامه ها نیاز به بازنگری دارد.
قائم مقام معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به حمایت های این معاونت از استعدادهای برتر، اظهار داشت: در این راستا دو اقدام مهم در دستور کار داریم. یکی از این اقدامات تدوین سند ملی نخبگان است.

وی شناسایی نخبگان را از دیگر اقدامات مهم این معاونت نام برد و خاطر نشان کرد: اطلاعاتی که در این زمینه وجود دارد مربوط به ۱۵سال قبل است و از سوی دیگر دانشگاه های کشور اطلاعات درست و دقیقی از نخبگان و استعدادهای برتر خود ندارند.

سهراب پور ادامه داد: برای این منظور جلساتی با روسای دانشگاه های نخبه پرور به منظور شناسایی وجمع آوریاطلاعات نخبگان برگزار کردیم.

خبرهای تصویری