Skip to content

استعدادهای درخشان: ۲۰ دانشگاه کشور دارای بیشترین آمار استعدادهای برتر

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: بیشترین استعدادهای برتر در ۲۰ دانشگاه کشور حضور دارند که به ترتیب بیشترین آنها در دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران تحصیل می کنند.
دکتر سعید سهراب پور در نشست رئیس بنیاد ملی نخبگان و مدیران این بنیاد با استعدادهای برتر دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی، افزود: بر اساس تعداد دانشجویان استعداد برتر، به دانشگاهها بودجه داده می شود که باید این بودجه در محل خود و صرف نخبگان در آن دانشگاهها شود.
وی اظهار داشت: جمع آوری نظرات دانشجویان و دانش آموختگان استعدادهای برتر درباره آیین نامه های حمایتی بنیاد ملی نخبگان، برای ما مهم است و پس از جمع بندی این نظرات امکان بازبینی برخی از این آیین نامه ها وجود دارد. به هر حال آیین نامه ها کامل نیست و ما بر اساس بازخورد استعدادهای برتر می توانیم آن را بازنگری کنیم.
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به تسهیلاتی که به دانشجویان استعداد برتر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری داده می شود، گفت: تمام تسهیلاتی که داده می شود در نهایت به منظور جذب نخبگان در کشور و اشتغال آنها برای کارآفرینی است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها