Skip to content

اقتصاد دانش بنیان: اقتصاد دانش بنیان محوری ترین موضوع در برنامه ششم توسعه

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: اقتصاد دانش بنیان، محوری ترین مبحث مطرح در برنامه ششم توسعه است.
علیرضا فولادگر با اشاره به سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری افزود: همه نهادهای سیاستگذار و اجرایی باید نسبت به اجرای بهینه این سیاست ها اهتمام لازم را داشته باشند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در دوره قبل برای رشد و شکوفایی اقتصاد دانش بنیان، قانون حمایت از شرکت هادی دانش بنیان و تاسیس صندوق نوآوری و شکوفایی را تصویب کرد.

رئیس کمیسیون پیگیری و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت:با توجه به تحریم های ظالمانه ای که دشمنان به کشور ما تحمیل کرده اند، توجه به اقتصاد دانش بنیان به عنوان یکی از اصلی ترین بخش های اقتصاد مقاومتی لازم و ضروری است.

وی افزود: برای اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ نیز باید موضوع اقتصاد دانش بنیان به عنوان یکی از محمل های حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

فولادگر در پایان ادامه داد: برای برون رفت از شرایط تحریم و فشارهای ناشی از آن باید توجه بیشتری به اقتصاد و محصولات دانش بنیان داشته باشیم.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها