Skip to content

انتخاب دکتر غلامرضا حبیبی، مدیر عامل فرزان به عنوان عضو هیات مدیره انجمن مراکز مشاوره کارآفرینی

جلسه مجمع عمومی انجمن مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی استان تهران و انتخابات هیات مدیره انجمن با حضور مدیران مراکز مشاوره کارآفرینی استان و همچنین مسئولین ستادی وزارت کار و همچنین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در تاریخ ۹۸/۳/۲۷ در محل سال اجتماعات این اداره کل، برگزار شد.

در این جلسه، دکتر غلامرضا حبیبی، مدیر مرکز مشاوره کارآفرینی فرزان به عنوان عضو هیات مدیره انجمن صنفی مراکز مشاوره کارآفرینی استان تهران، انتخاب شد. دکتر غلامرضا حبیبی پیش از این نیز عضو هیات مدیره و رئیس انجمن صنفی مراکز مشاوره کارآفرینی استان تهران بود.

همچنین دکتر داود فدایی، مهندس امیر منصوری، دکتر حامد افشاری و دکتر صنم السادات فرنودی نیز به عنوان دیگر اعضای هیات مدیره انتخاب شدند. دکتر ایمان مصدری و دکتر وحید سعدی به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب گشتند. همچنین با رای مجمع،دکتر بابک محمدزاده به عنوان بازرس و مهندس حسن قلی زاده به عنوان بازرس علی البدل انجمن انتخاب شدند.

انجمن مراکز مشاوره کارآفرینی، نهادی صنفی برای هماهنگی و سازماندهی مراکز مشاوره کارآفرینی در سطح استان می باشد. این مراکز، بر اساس مصوبه شورای عالی اشتغال، رسالت ارائه مشاوره و خدمات پشتیبانی را به کارآفرینان و فعالیت های کارآفرینانه بر عهده دارند و زیر نظر ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها مشغول فعالیت هستند.

مرکز مشاوره کارآفرینی فرزان خصوصا در زمینه کارآفرینی دانش بنیان مشغول فعالیت است و محصولات و خدمات مختلفی را در این ارتباط، عرضه کرده است. این مرکز از همکاری با دانشگاه، مراکز رشد، پارک های فناوری و شتابدهنده ها جهت برنامه های خدمات و مشاوره کارآفرینی استقبال می نماید.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها