Skip to content

انتصاب در پژوهش: معاون جدید تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و اولویتهای این حوزه

دکتر مصطفی قانعی به عنوان معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت منصوب شد. دکتر قانعی پیش از این معاونت پژوهشی دانشگاه بقیه الله را به عهده داشته و هیات علمی این دانشگاه می باشد. وی دارای سوابق پژوهشی متعددی بویژه در مورد مصدومین شیمیایی دوران جنگ تحملیی و از پژوهشگران برجسته در این حوزه می باشد.

وی در نخستین اظهار نظرها اولویتهای کاری خود را تشریح نمود و گفت: اولین نیاز ما در تحقیقات، قطع وابستگی به خارج است و نیاز دوم این است که در بخش خدمات بهداشتی و درمانی بتوانیم ابتکارات بومی داشته باشیم.

دکتر مصطفی قانعی با اشاره به سرفصل های ارائه شده در خصوص توجه بیشتر محققان علوم پزشکی به نیازهای روز جامعه در تحقیقات خود گفت: مهمترین بحثی که در این زمینه وجود دارد تقویت ارتباط صنعت و فناوری با دانش پزشکی است و اگر در این بخش توفیق پیدا کنیم در اولین مرحله می توانیم وابستگی به خارج را قطع کنیم.

قطع وابستگی به خارج و توجه به فناوری بومی
وی با اشاره به اثرات قطع وابستگی به خارج گفت: در این صورت می توانیم در زمینه فناوری و به خصوص بخشهای دارویی که در حال حاضر در حال واردات آن هستیم با یک ارتباط مدیریتی منسجم با نهادهای قانون گذار این مرحله را به خوبی طی کنیم و از وابستگی خارج شویم.

دکتر قانعی اضافه کرد: اگر در گذشته در این زمینه چندان موفق نبوده ایم باید بتوانیم با تعریف جدیدی که از ارائه خدمات بهداشتی و درمانی صورت می گیرد ساختار لازم را اصلاح کنیم و کسی که ایده نویی در خدمات ارائه می دهد از ایده خود به بهترین شیوه استفاده کند و این در صورتی است که بیمه های پویایی داشته باشیم و از این ایده ها استفاده کنیم می توانیم این شیوه را بکار بگیریم.

توجه به نهادینه کردن ارزشیابی در سطوح مختلف دانشگاهها
وی گفت: بحث ارزشیابی و نهادینه کردن ارزشیابی در سطوح مختلف دانشگاهها تا شورای عالی انقلاب فرهنگی، تبدیل علم به فناوری که مدنظر مقام معظم رهبری است و راهکارهایی که در این زمینه دیده شده است و با بسترهای تحقیقاتی موجود هماهنگی دارد و همچنین موضوع اتصال شبکه های تحقیقاتی در کشور به یکدیگر و استفاده بهینه از توان شبکه ها از جمله این سرفصل ها است.

عمق بخشی ارتباط صنعت با دانشگاه
معاون جدید تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اضافه کرد: عمق بخشی ارتباط صنعت با دانشگاه و عمق بخشی به آنچه که در وزارت بهداشت در دوره گذشته آغاز شده از جمله اخلاق پزشکی در پژوهش، نشریات علوم پزشکی و ارتقای کیفی آنها و ورود به عرصه جهانی از دیگر فعالیتهایی است که در این بخش مورد توجه است.

رسیدن به اهداف کمی برنامه پنجم توسعه
وی یادآور شد: رسیدن به اهداف کمی برنامه پنجم توسعه و بحث آزمایشگاههای مرکزی کشوری و عمق بخشی به فعالیت آنها تا با اتصال با یکدیگر بتوانند خدمت دهی کنند از دیگر سرفصلهای دور جدید فعالیت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خواهد بود.

توجه به آموزش در دانشگاههای علوم پزشکی و تربیت محققان جوان
قانعی موضوع آموزش در دانشگاههای علوم پزشکی و ارتقای موضوع حاکمیت و رهبری در دانشگاهها را از دیگر بخشهای مورد توجه برشمرد و گفت: با توجه به این بخش می توانیم انتظار داشته باشیم که محققان خوبی برای کشور تربیت شوند.

استفاده از توان ملی دانشجویان حاضر در کمیته های تحقیقات دانشجویی
معاون جدید تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، کمیته های تحقیقات دانشجویی را یکی از پتانسیل های موجود برای توسعه تحقیقات در حوزه علوم پزشکی دانست و گفت: این کمیته های تحقیقات دانشجویی و استفاده از توان ملی دانشجویان در زمان تحصیل از نکاتی است که به توسعه این امر در کشور می انجامد.

 

خبرنامه فرزان برای این پژوهشگر برجسته و متعهد کشورمان در مدیریت پژوهشی حوزه سلامت و علوم پزشکی از درگاه ایزد متعال توفیق روزافزون مسئلت دارد.

خبرهای تصویری