Skip to content

انتصاب پژوهشی: انتصاب معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی

طی حکمی از سوی دکتر عبدالرسول پورعباس، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر پیمان صالحی به عنوان معاون پژوهش و فناوری دانشگاه منصوب شد.
در حکم انتصاب معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی آمده است: با استعانت از درگاه پروردگار سبحان و با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به سمت معاون پژوهش و فناوری دانشگاه منصوب می‌شوید.
همکاری در یکپارچه سازی نظام جامع آموزش عالی مهارتی کشور، برنامه‌ریزی برای ایجاد تحول در فعالیت‌های پژوهشی و مهارتی با توجه به سیاست‌های کلی، ایجاد تحول در سیستم الکترونیکی،IT  و سامانه جامع آموزشی دانشگاه (سجاد)، هدایت و راهبری پروژه‌های فنآور ارشد در نظام ملی مهارت و فناوری، ایجاد زمینه تبدیل تحقیقات علمی به فناوری‌های نوین، فعال سازی بخش آمار و اطلاعات، هماهنگ سازی نظام پژوهش علمی و مهارتی و تدوین ارتباط متقابل، گسترش فعالیت‌های انتشاراتی، ایجاد فن بازارها و برقراری ارتباط با بخش‌های مختلف بازار کار با هدف اشتغال دانش آموختگان از اولویت‌های کاری جنابعالی است.
امید است با اتکال به ایزد متعال و با سعی و تلاش وافر و بهره گیری از نیروهای خدوم، توانمند و متعهد در راستای عدالت محوری در انجام وظایف محوله و تعامل با سایر معاونین دانشگاه موفق و مؤید باشید.
همچنین از خدمات و زحمات محمدحسین موسی‌زاده در طول دوران تصدی سمت سمت سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تقدیر شد.

خبرنامه الکترونیک فرزان برای ایشان آرزوی توفیق می نماید.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها