Skip to content

انتصاب پژوهشی: دبیر ستاد توسعه زیست فناوری منصوب شد.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در حکمی دکتر مصطفی قانعی را به عنوان دبیر ستاد توسعه زیست فناوری منصوب کرد.

در حکم معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری خطاب به دکتر مصطفی قانعی آمده است: « با عنایت به مراتب تعهد و تجارب جنابعالی و برخورداری از پشتکار شایسته و با توجه به ضرورت ساماندهی، توسعه و ارتقای پژوهش ها و فناوری های راهبردی کشور در حوزه زیست فناوری و فراهم کردن بستری مناسب برای توسعه دستاوردهای فناورانه در تکمیل چرخه ایده تا ثروت جناب عالی را به مدت چهار سال به عنوان دبیر ستاد توسعه زیست فناوری منصوب می کنم.

در ادامه این حکم آمده است: انتظار می رود با توکل به خدای متعال و در چار چوب اسناد مصوب و وظایف تعیین شده با هماهنگی معاون علمی و پژوهشی و همکاری اعضای حقیقی و حقوقی ستاد، ضمن اتخاذ رویکرد ملی و فرادستگاهی و توجه به مزیت ها و مقتضیات بومی و بهره مندی از دستاوردهای مفید ملی و بین المللی نسبت به تدوین راهبردها، اولویت ها، راهکارها، هماهنگی برنامه ها، طرح های توسعه ای و هم افزایی فعالیت های مرتبط با حوزه زیست فناوری و نظارت بر امور مربوط در سطح کشور اقدام کنید.

دکتر قانعی اکنون مشاور وزیر بهداشت و دبیر شورای فناوری های سلامت و رییس انیستتو پاستور ایران است و پیش از این هم معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است.

خبرنامه الکترونیک فرزان ضمن تبریک این انتصاب، برای ایشان آرزوی توفیق روز افزون دارد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها