Skip to content

انتصاب پژوهشی: دبیر ستاد راهبردی توسعه علوم و فناوریهای شناختی منصوب شد.

طی حکمی از سوی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور دکتر کمال خرازی به عنوان دبیر ستاد راهبری توسعه علوم و فناوریهای شناختی منصوب شد.
دکتر سلطانخواه طی ارسال حکمی دکتر کمال خرازی را به سمت دبیر ستاد راهبردی توسعه علوم و فناوریهای شناختی منصوب کرد.
حکم دکتر کمال خرازی به عنوان دبیر ستاد راهبری توسعه علوم و فناوری‌های شناختی به شرح ذیل است:

“جناب آقای دکتر کمال خرازی
با عنایت به مراتب تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی و با توجه به ضرورت ساماندهی، توسعه و ارتقای پژوهشها و فناوریهای راهبردی کشور، به استناد بند (۹) ماده (۸) سند راهبردی علوم و فناوریهای شناختی، مصوب جلسه ۶۹۹ مورخ ۳/۸/۱۳۹۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، به مدت ۳ سال به عنوان دبیر ستاد راهبری توسعه علوم و فناوریهای شناختی منصوب می شوید”.
دکتر کمال خرازی رئیس پژوهشگاه علوم شناختی است که پروژه هایی در زمینه نانو داروهای هوشمند (Nano draug dilivrey) و هوش مصنوعی اجرایی کرده است.
خبرنامه الکترونیک پژوهشی فرزان از پیشگاه خداوند متعال، توفیق ایشان را در اعتلای این حوزه پژوهشی مهم مسئلت می نماید.

خبرهای تصویری