Skip to content

انتصاب پژوهشی: رئیس پژوهشگاه ابن سینا منصوب شد.

با حکم رئیس جهاد دانشگاهی دکتر محمد مهدی آخوندی برای مدت سه سال به عنوان رئیس پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی (ابن سینا) منصوب شد.

دکتر محمد مهدی آخوندی رئیس پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم زیستی و مرکز فوق تخصصی ابن سینا از چهره های برجسته علمی کشور و از مدیران ارشد جهاد دانشگاهی است که از ابتدای تاسیس این نهاد به عنوان یکی از فعالین علمی و پژوهشی شناخته شده است.

وی دکتری تخصصی خود را در رشته بیوتکنولوژی جنین شناسی از دانشگاه شفیلد انگلستان اخذ کرده و تا کنون بیش از ۲۰۰ مقاله علمی در ژورنالهای معتبر و کنفرانسهای جهانی ارائه کرده است.

گفتنی است پژوهشکده و مرکز تحقیقات تولید مثل و نازایی ابن سینا از جمله مراکز فوق تخصصی و معتبر درمان ناباروی در کشور است که هم پایه بسیاری از مراکز فوق تخصصی معتبر خارجی درجات پیشرفت علمی را مطابق با فناوری روز طی کرده است.

خبرنامه الکترونیک فرزان ضمن تبریک این انتصاب برای ایشان آرزوی توفیق دارد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها