Skip to content

انتصاب پژوهشی: قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت منصوب شد

دکتر شاهین آخوند زاده به سمت قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری، دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت طی حکمی دکتر شاهین آخوند زاده را به سمت قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری منصوب کرد.
متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر شاهین آخوندزاده
استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران

با عنایت به تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ بعنوان« قائم مقام معاونت تحقیقات وفنآوری » منصوب می گردید. انتظار دارم با تشریک مساعی، امور مراکز و دفاتر این حوزه و امور مربوط به دانشــگاههای علوم پزشکی را نظارت نمــوده و اقدامات لازم را معمول فرمایید. توفیق جنابعالی را از خداوند مسئلت دارم.

دکتر رضا ملک زاده
معاون تحقیقات و فناوری

خبرنامه الکترونیک فرزان انتصاب شایسته ایشان را تبریک عرض می نماید و از پیشگاه ایزد منان، برای این استاد فهیم و فرهیخته، و پژوهشگر برجسته در مسئولیت جدید آرزوی توفیق دارد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها