Skip to content

انتصاب پژوهشی: مدیرکل فناوری اطلاعات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منصوب شد.

با حکم معاون توسعه مدیریت و منابع ریاست جمهوری، دکتر مهدی علائیان به عنوان مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منصوب شد.

دکتر علائیان دارای دکترای ریاضی و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت است.

خبرنامه الکترونیک فرزان ضمن تبریک این انتصاب شایسته، برای ایشان آرزوی توفیق دارد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها