Skip to content

انتصاب پژوهشی: مشاور عالی اجرایی معاونت تحقیقات وزارت بهداشت منصوب شد.‏

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشاور عالی اجرایی و مالی این معاونت ‏را منصوب کرد.‏

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اصغر عبادی فر طی حکمی از سوی دکتر مصطفی قانعی معاون تحقیقات و ‏فناوری وزارت بهداشت به عنوان مشاور عالی اجرایی و مالی آن معاونت منصوب شد. ‏

دکتر اصغر عبادی فر پیش از این در سمت دبیر اجرایی چند دوره از جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی ‏مشغول به خدمت بوده است.‏

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها