Skip to content

انتصاب پژوهشی: معاون جدید پژوهشی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد منصوب شد.

سرپرست واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی معاون جدید پژوهشی این واحد را منصوب کرد.
دکتر زینب کرکه آبادی با حکم دکتر خسرو دانشجو به عنوان معاون پژوهش و فناوری واحد علوم و تحقیقات معرفی و منصوب شد.

دکتر کرکه آبادی رئیس دانشگاه پیام نور سمنان و مشاور امور بانوان استانداری سمنان را در کارنامه عملکرد خود داشته و در حال حاضر نیز عضو هیات علمی و شورای پژوهشی دانشگاه آزاد سمنان و عضو شورای پژوهشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
پیش از این دکتر فرهاد حسین زاده لطفی معاون پژوهشی واحد علوم تحقیقات بود.

خبرنامه الکترونیک فرزان برای ایشان آرزوی توفیق می نماید.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها