Skip to content

انتصاب پژوهش و فناوری: رییس مرکز همکاری های فناوری و نوآوری منصوب شد.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری طی حکمی دکتر سیدعلی اکرمی فر را به عنوان رییس مرکز همکاری های فناوری و نوآوری منصوب کرد.

در حکم معاون علمی و فناوری رئیس جمهور خطاب به دکتر اکرمی فر آمده است: نظر به مراتب علمی وتجارب جناب عالی در حوزه مدیریت و سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری، به موجب این حکم به عنوان رییس مرکز همکاری های فناوری و نوآوری منصوب می شوید.

امید است با استعانت از حضرت حق تعالی و با بهره گیری از تمام امکانات و فرصت ها در این مسئولیت خطیر و به ویژه در انجام ماموریت های زیر موفق باشید:

– بازنگری در ماموریت های آن مرکز متناسب با نیازها و فرصت های آینده و خلاءها و فرصت های موجود در مسیر پیشرفت کشور؛ در جهت تکمیل زنجیره فعالیت های این معاونت.

– ارتقای جایگاه بین المللی جمهوری اسلامی ایران در حوزه فناوری و نوآوری، به ویژه تاکید در صادرات فناوری.

– تکمیل حلقه های زنجیره توسعه فناوری با هدف نهادینه سازی اقتصاد دانش بنیان در تعامل نزدیک با این معاونت.

– بهره گیری از ظرفیت کارشناسی آن مرکز در کمک به حرکت شتابان توسعه فناوری در کشور.»

دکتر اکرمی فر، استاد دانشگاه و دارای چند اثر از کتاب و مقالات علمی متعددی است.

وی پیش از این نیز سمت های معاونت برنامه ریزی و سیاست گذاری ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور و قائم مقام معاونت پژوهشی دفتر مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری و غیره را برعهده داشته است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها