Skip to content

انجمنهای علمی: ارائه شاخصهای ارزیابی عملکرد به انجمنهای علمی گروه پزشکی

رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت از ارائه شاخصهای ارزیابی عملکرد انجمنهای علمی گروه پزشکی به انجمنها خبر داد.

دکتر نادر ممتازمنش در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: شاخصهای ارزیابی در فرمهای مربوطه به انجمنهای علمی ارائه شده تا نظرخواهی در این زمینه صورت گیرد.

وی تاکید کرد: این شاخصها به منظور استفاده بیشتر از توان علمی انجمنهای علمی گروه پزشکی در امور آموزشی تدوین شده است.

رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت با اشاره به تشکیل کمیته مشورتی برای تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد انجمنهای علمی گروه پزشکی یادآور شد: این کمیته مشورتی به منظور بازنگری در آیین نامه ها و اساسنامه های مربوط به انجمن های علمی گروه پزشکی تشکیل شده است.

دکتر ممتازمنش اضافه کرد: انجمنهای علمی می توانند نظر خود را نسبت به این شاخصهای ارزیابی ارائه کنند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها