Skip to content

انجمنهای علمی: حمایتهای مالی شرکتها از انجمنهای علمی به عنوان مالیات تلقی شود.

دبیر کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر معافیت انجمنهای علمی از مالیات گفت: حمایتهای شرکتها و نهادها از انجمنهای علمی باید به عنوان مالیات تلقی شود.

سید محمد سیف در گفتگو با خبرگزاری مهر با تاکید بر اینکه در حال حاضر انجمنها از پرداخت مالیات معاف هستند، گفت: بر اساس اساسنامه ها و قوانین انجمنها این مراکز از پرداخت مالیات معاف هستند ولی بحثی که در حال حاضر وجود دارد این است که چنانچه شرکتها و مراکز دیگر هزینه هایی را به منظور حمایت و پشتیبانی از این انجمنها پرداخت می کنند این مبالغ به عنوان مالیات این مراکز تلقی شود.

وی با تاکید بر اینکه این امر در کشورهای دیگر دنیا به تصویب رسیده و اجرایی شده است، افزود: با اجرایی شدن این مصوبه انجمنهای علمی می توانند با حمایت بهتری به فعالیتهای خود ادامه دهند.

سیف خاطرنشان کرد: لذا ما خواستار این هستیم که این نوع معافیتها در کشور اجرایی شود و  کمکهای شرکتها و نهادهای مختلف به انجمنها به عنوان مالیات در نظر گرفته شود.

دبیر کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نحوه ارائه تسهیلات به انجمنهای علمی اشاره کرد و ادامه داد: حمایتهایی که وزارت علوم از انجمنها می کند بسیار محدود است چرا که معتقدیم ارائه حمایتهای بیش از حد به این انجمنها باعث وابستگی آنها به وزارتخانه می شود.

وی خاطرنشان کرد: از این رو بهتر است جایگاه مناسبی برای این انجمنها تعریف کنیم تا باعث شود مسائل و مشکلات مالی آنها رفع شود.

سیف میزان بودجه های اختصاص یافته به انجمنهای علمی را حدود یک میلیارد تومان در سال ذکر و اضافه کرد: این هزینه ها صرف موارد اجرایی، اداری و برگزاری همایشها و چاپ نشریات می شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها