Skip to content

انجمن های علمی: حمایت ویژه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از انجمن های علمی کشور

مدیر کل دفتر هماهنگی مراکز علمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای تعامل با انجمن های علمی کشور به توجه ویژه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تاکید کرد.

دکتر یار محمد بای افزود : تعامل و همکاری هدفمند با انجمن های علمی در دستور کار جدی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفته چرا که در نقشه جامع علمی کشور به عنوان یک سند بالادستی لزوم استفاده از انجمن های علمی دیده شده است، همچنین در برنامه پنجم توسعه به مشارکت انجمن ها برای مشارکت در تصمیم سازی ها تأکید می شود.

به گفته وی، از انجمن های علمی در نقشه جامع علمی کشور در مقام مرجعیت علمی یاد می شود.

وی اضافه کرد : در دهه سوم پس از انقلاب مسئولیت های بسیار جدی در راستای توسعه کشور بوجود آمده که نقش کانونی و محوری در قبال این مسئولیت ها می تواند برعهده انجمن های علمی کشور گذاشته شود.

دکتر بای ادامه داد: موضوعاتی همچون سیاستگذاری در حوزه فناوری و نوآوری، دستیابی به اقتصاد دانش-بنیان، لزوم تجاری سازی نوآوری در عرصه های مختلف فعالیت های اقتصادی، توسعه فن بازارها و طرح های دانش بنیان، تولید ثروت به جای توزیع ثروت، ارزآوری، بالابردن استاندارد کالایی تولیدات و رفع جدی ترین نیازهای فناورانه کشور است .

مدیر کل دفتر هماهنگی مراکز علمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعاملات این معاونت با انجمن های علمی کشور را به چهار حوزه تقسیم کرد و گفت : برنامه ممیزی علوم، حمایت عمومی از انجمن های علمی، توجه به نشریات علمی و برنامه حمایت از همایش های علمی است .

۴۴۶ برنامه ممیزی برای توسعه علم، فناوری ونوآوری

دکتر بای همچنین بیان کرد: با توجه به سیاست های راهبردی معاونت علمی و فناوری مبنی بر توان افزایی نهادهای علمی و استفاده از ظرفیت های نهادینه شده و رسمی جامعه علمی کشور در دوره گذشته، دفتر ممیزی توسعه علوم ضمن پرهیز از توسعه سازمانی با تشکیل دبیرخانه های هفتگانه ممیزی توسعه علوم (پزشکی، فنی و مهندسی، انسانی، بین رشته ای، انسانی، کشاورزی و ارزشی و معرفتی) و از طریق انجمن های علمی و دیگر نهادهای علمی و پژوهشی این مهم را اجرایی کرده است.

به گفته مدیر کل دفتر هماهنگی مراکز علمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ در دوره پنج ساله این برنامه، از ۴۴۶ موضوع، حمایت به عمل آمد که رقم این حمایت ها بالغ بر ۹۷۸۱۲ میلیون ریال بوده است .

وی افزود: تعداد موضوعات مورد حمایت در دوره اول این برنامه ۱۴۶ عنوان، دوره دوم ۱۲۲ عنوان، دوره سوم ۹۶ عنوان، دوره چهارم ۵۳ عنوان و در دوره پنجم ۳۳ عنوان. برنامه ممیزی علوم در حال حاضر به اتمام رسیده و چند تعهد باقی مانده در حال انجام است. در آینده رویکرد این برنامه به رصد فناوری تغییر می کند.

استخراج توصیه های سیاستی و راهکارهای اجرایی

دکتر بای درباره راهکارهای اجرایی این عرصه گفت :به منظور بهره مندی هرچه بیشتر از نتایج و دستاوردهای طرح های ممیزی توسعه علوم و گزارشات تحلیلی، هریک از دبیرخانه های ممیزی توسعه علوم توصیه های سیاستی خود را به دفتر ممیزی توسعه علوم ارسال کرده اند و پس از انجام مراحل ذیل توصیه های سیاستی کلان استخراج شده است.
بیش از ۵۳ میلیارد ریال اعتبار برای حمایت های عمومی از انجمن های علمی

به گفته مدیر کل دفتر هماهنگی مراکز علمی معاونت علمی، به طور کلی از سال ۱۳۸۷ تا ۹۲ طی دو مرحله به طور عمومی از همه انجمن های علمی حمایت هایی صورت گرفته که در جدول زیر حمایت های صورت گرفته در مرحله اول بیان شده است.

حمایت از ۲۳۶ عنوان نشریه طی سه سال

بای درباره حمایت از بخش نشریات علمی افزود:موضوع بعدی که به توسعه علم و فناوری و ارتقا جایگاه ایران در رنکینگ های جهانی کمک شایانی کرده است حمایت از نشریات انجمن های علمی بوده است.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان یک سازمان فراستادی از سال ۱۳۸۷ به برنامه ریزی برای توسعه تولید (کمی و کیفی) نشریات در قالب برنامه حمایت مالی هدفمند، از نشریات علمی اهتمام ورزید و در اجرای آن از همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حوزه های علمیه استفاده کرد.

تخصیص بودجه ۷ میلیاردی برای حمایت از ۷۵ همایش علمی

مدیر کل دفتر هماهنگی مراکز علمی معاونت علمی با بیان اینکه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از همایش هایی که در راستای توسعه و انتشار علم و فناوری برگزار شده حمایت های زیادی داشته است، ادامه داد: در واقع به استناد بند های ز، ح، ط، ک، و، ل ماده ۱۸ و بند الف ماده ۲۰ برنامه پنجم توسعه و راهبرد کلان ۴ و ۹ نقشه جامع علمی کشور و در راستای انجام وظایف و تحقق اهداف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، همایش های علمی از سال ۱۳۸۷ تا کنون مورد حمایت این معاونت قرار گرفته است.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مقوله سیاستگذاری ها از انجمن های علمی کشور یاری می طلبد تا در نهایت تصمیماتی که گرفته می شود به توسعه کشور، توسعه فن بازارها و ارزآوری از طریق واردات کمک کند.

*برنامه های آتی در تعامل با انجمن های علمی

به گفته دکتر بای، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همواره بر تعامل با انجمن های علمی کشور تأکید کرده است و این روند ادامه خواهد داشت. این معاونت، برنامه های تعریف شده ای برای تعاملات خود دارد.

وی به حمایت از نشریات علمی اشاره کرد و گفت : بر اساس بررسی های صورت گرفته و با توجه به سیاست های راهبردی معاونت، مبنی بر هدفمند نمودن حمایت از نشریات علمی مقرر گردیده است که از این پس، حمایت از نشریاتی که صاحب امتیاز آنها انجمن های علمی هستند در اولویت قرار گیرند.

وی در خصوص بهره مندی از توان خبرگی انجمن های علمی گفت :به منظور بهره مندی از توان خبرگی اندیشمندان و اساتید انجمن های علمی، دفتر هماهنگی مراکز علمی در سال جاری تعامل موثری با انجمن های علمی را در دستور کار قرار داده است. در این برنامه پس از دسته بندی و طبقه بندی انجمن ها در حوزه های تخصصی بنا به ضرورت در تهیه برنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل ها و… از آنها بهره مند خواهد شد.

بای در باره همکاری مشترک با ستادهای فناوری راهبردی ادامه داد: همکاری انجمن های علمی با ستادهای فناوری راهبردی به عنوان مشاور و یا ناظر طرح های ستاد از دیگر راه های بهره مندی از انجمن های علمی می باشد. انجمن ها و قطب های علمی با توجه به توان علمی و تخصصی می توانند به عنوان بازوی فکر ستادها محسوب شوند.

وی همچنین به حمایت از همایش های برتر انجمن های علمی در راستای توسعه فناوری اشاره کرد و گفت : انجمن هایی که همایش های آنها در راستای توسعه فناوری باشد بر اساس آیین نامه و ضوابط موجود مورد حمایت معاونت قرار خواهند گرفت.

لازم به ذکر است در راستای افزایش همکاری های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با انجمن های علمی کشور نشست مشترکی با حضور بیش از ۶۰ انجمن علمی برگزار و مقرر شد، ظرف دو ماه آینده در قالب کارگروه مشترکی، مکانیزم تعامل و چارچوب همکاری های انجمن های علمی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری استخراج شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها