Skip to content

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران و موسسه فرزان

مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی پژوهشکده علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران و موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های طرفین در زمینه هوش مصنوعی، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

این تفاهم نامه به امضای آقای دکتر صحرائیان رئیس پژوهشکده علوم اعصاب، خانم دکتر نبوی زاده رفسنجانی رئیس مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی و  آقای دکتر جواد فحانیک بابایی نماینده مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی پژوهشکده علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکتر غلامرضا حبیبی مدیرعامل موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان رسیده است.

دو طرف توافق کردند در زمینه ایجاد همکاری فی‌مابین به منظور ایجاد همکاری های آموزشی و پژوهشی کاربردی در حوزه‌های تخصصی مبتنی بر هوش مصنوعی، همکاری کنند.

مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی با همت و تلاش جمعی از اساتید دانشگاه در سال ۱۳۸۸ به منظور انجام تحقیقات، آموزش و ارائه خدمات فوق تخصصی در زمینه الکتروفیزیولوژی شروع به فعالیت نموده استماموریت های این مرکز شامل شناسایی و ارائه مدلهای موثر بر پیشگیری از بروز بیماریها و ناهنجاریها از طریق تشخیص های به موقع الکتروفیزیولوژی، توسعه دانش مرتبط با حیطه الکتروفیزیولوژی، ارتقای توانمندی پژوهشگران ،روشهای پژوهش و تولید اطلاعات مرتبط با الکتروفیزیولوژی، ارتقای توانمندی پژوهشگران ،روشهای پژوهش و تولید اطلاعات مرتبط با الکتروفیزیولوژی، هدایت تحقیقات در زمینه های مربوط به حیطه الکتروفیزیولوژی می باشد.

موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان به عنوان یک شرکت دانش بنیان در حوزه های آموزش الکترونیک سلامت، سلامت دیجیتال و ، هوش مصنوعی سلامت، شده فعالیت دارد. این موسسه در حوزه سلامت هوشمند با برند سالم سا و در زمینه آموزش الکترونیک سلامت با برند فراسا خدمات خود را ارائه می کند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها