Skip to content

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین مرکز جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران و موسسه فرزان

مرکز جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران و موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان در حوزه فناوری‌های هوشمند تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

این تفاهم نامه به امضای دکتر محمدرضا مسجدی رئیس مرکز جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران و دکتر غلامرضا حبیبی مدیرعامل موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان رسیده است.

دو طرف توافق کردند در زمینه استفاده از ظرفیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات برای هوشمند سازی مبارزه با استعمال دخانیات و افزایش میزان موفقیت در برنامه های ترک استفاده کنند. همچنین امکان دسترسی به برنامه استاندارد ترک سیگار در نقاط مختلف کشور، ازجمله نقاط کم برخوردار جز اهداف این برنامه می باشد.

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران جمعیتی مردمی است (N.G.O) که در سال ۱۳۶۲ به همت چند پزشک و استاد دانشگاه به منظور مبارزه با استعمال دخانیات و بیماریهای ناشی از آن و مضرات گسترده دیگر در زمینه های بهداشتی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و … تأسیس گردید.

موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان به عنوان یک شرکت دانش بنیان در حوزه های آموزش الکترونیک سلامت و سلامت هوشمند فعالیت دارد. این موسسه در حوزه سلامت هوشمند با برند سالم سا و در زمینه آموزش الکترونیک سلامت با برند فراسا خدمات خود را ارائه می کند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها