Skip to content

اولویتهای پژوهشی: ضرورت اعلام اولویت هاى پژوهشى دستگاه های اجرایی حداکثر تا اول شهریور ماه

دستورالعمل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره اولویت های پژوهشی به کلیه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات وابسته به دولت ابلاغ شد.

بر اساس این ابلاغیه کلیه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند اولویت های پژوهشی، زیر موضوع ها و عناوین امور پژوهشی خود را مشخص کرده و آن را حداکثر تا اول شهریورماه سال جاری در سامانه الکترونیک دستگاه مربوط به خود و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وارده کرده و به صورت شفاف اعلان عمومی کنند. همچنین اطلاعات مربوط به پروژه های تحقیقاتی و کمک های پژوهشی را باید در سامانه این معاونت وارد کرده و تاییدیه دریافت کنند.

اطلاعات مربوط به گزارش های کارشناسی، مطالعاتی و پژوهشی انجام شده از ابتدای برنامه چهارم توسعه و محتوی کامل گزارش نهایی تحقیقات در حال انجام نیز باید به صورت الکترونیکی در سامانه این معاونت وارد گردد تا تاییدیه آن دریافت شود.

تعریف امور پژوهشی

همچنین در دستورالعمل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعریف امور پژوهشی در قالب طرح های کلان ملی، پژوهشی و فناوری و نوآوری آمده است که طرح های کلان ملی شامل؛ موضوع یابی، کارشناسی و انجام طرح های کلان که به اولویت های اصلی کشور پرداخته و دارای اثرگذاری ملی باشد.

طرح های پژوهشی نیز شامل طرح های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه فناوری که در زنجیره ارزش دستگاه متولی باعث ارتقای کیفی و کمی محصولات خدمات و فرآیندها می شود.

طرح های پژوهشی در حوزه علوم ارزشی و معرفتی(علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر) حوزه علوم پایه، علوم سلامت و بهداشت و حوزه علوم بین رشته ای

همچنین مشاورت، نظارت، کنترل پروژه ها، تالیف و چاپ کتب و حمایت از رساله ها و پایان نامه های دوره های دکتری و کارشناسی ارشد و ارتقا و توسعه ظرفیت های تحقیقاتی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی از طریق انجام طرح های مشترک پژوهشی تجهیز آزمایشگاه ها کارگاه ها کتابخانه ها تقویت زیر ساخت های فناوری اطلاعات برای امور پژوهشی و انجام طرح های مشترک پژوهشی و فناوری است.

طرح های فناوری و نوآوری هم شامل سرمایه گذاری در تجاری سازی یافته های جدید پژوهشی و فناوری که برای اولین بار به بازار عرضه می شوند، خرید دانش فنی به منظور تولید یا پیاده سازی در سطح کلان، بازمهندسی نمونه های وارداتی تولید در داخل کشور و حمایت از مسابقات علمی فناورانه دانشجویی است.

 

مراکز پژوهشی و فناوری طرف قرارداد

در ادامه این دستورالعمل تاکید شده است: با توجه به ابلاغیه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کلیه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات وابسته به دولت؛ دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی دولتی و غیرانتفاعی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مراکز پژوهشی دستگاه های اجرایی، شرکت های دانش بنیان خصوصی و تعاونی و شرکت ها و واحدهای فناور مستقر در پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری، مراکز و موسسات پژوهشی و فناوری مورد حمایت صندوق های علم و و فناوری رسمی و دارای مجوز، مراکز پژوهشی حوزه های علمیه با هماهنگی مدیریت حوزه علمیه قم، محققان و فناوران بخش خصوصی در صورت تایید دستگاه متولی و ‌مراکز علمی و شرکت های دانش بنیان معرفی شده توسط ستادهای فناوری های راهبردی و کانون های هماهنگی دانش و صنعت مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می توانند با بررسی عناوین امور پژوهشی بر اساس توانمندی و وظایف خود متقاضی اجرای آنها شوند.

در ادامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یادآور شده است: شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت باید درباره هر یک از امور پژوهشی پس از بررسی صلاحیت و شرایط متقاضیان بهترین مجری را انتخاب و قرارداد یا تفاهم نامه مربوط را شامل عنوان، مجری، مبلغ، مدت و… منعقد و امضا کرده و از طریق سامانه الکترونیکی مربوط برای بررسی و تایید به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارسال کنند.

همچنین شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی مستقر در استان های کشور و مدیران عامل آنها موظف هستند؛ هزینه امور پژوهشی استان های خود را تعیین کرده و حداقل ۵۰ درصد از اعتبار مربوط را در همان استان هزینه کنند.

بر اساس این ابلاغیه مجامع عمومی شرکت های دولتی بانک ها و موسسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز مکلف هستند عملکرد سالانه مربوط به امور پژوهشی را به شرطی تایید کنند که تاییدیه دریافت کرده باشند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها