Skip to content

برنامه ریزی و پژوهش: اولویتهای علم و فناوری ایران ۱۴۰۴ تعیین شد.

دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری از اجرایی شدن فازهای اول و دوم آینده‌نگاری مناسب ترین فناوریهای ایران ۱۴۰۴(پامفا ۱۴۰۴) خبر داد و گفت: در این طرح با بررسی وضعیت رقبای منطقه ای و بین المللی اولویتهای کشور در حوزه های علم و فناوری ایران ۱۴۰۴ تعیین شد تا تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.

دکتر منصور کبگانیان در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به طرح پایلوت مناسبت ترین فناوریهای ایران ۱۴۰۴ (پامفا) افزود: برای تدوین نقشه جامع علمی کشور نیاز به تعیین اولویتهای علم و فناوری داشتیم که برای این منظور باید دو رویکرد را در نظر می گرفتیم.

وی جمع آوری اطلاعات در زمینه نیازهای بخش صنعت و آینده نگاری را از رویکردهای تعیین اولویتهای نقشه جامع علمی نام برد و ادامه داد: برای تعیین اولویتها از یک سو باید از نیازهای بخش صنعت کشور مطلع می شدیم و از سوی دیگر باید اطلاعاتی در زمینه رقبای خود در منطقه و جهان در اختیار داشته باشیم.

دکتر کبگانیان با تاکید بر اینکه در زمینه آینده نگاری پروژه های مختلفی تعریف و اجرا شده است، اظهار داشت: یکی از مهمترین پروژه هایی که در این زمینه اجرایی شد طرح پایلوت “آینده نگاری مناسب ترین فناوریهای ایران ۱۴۰۴” یا طرح “پامفا ۱۴۰۴” است که تاکنون دو فاز آن به طور جدی عملیاتی و خروجیهای آن نیز در نقشه جامع علمی به کار برده شد.

وی با بیان اینکه خروجی فاز اول این طرح در اواخر سال گذشته و فاز دوم در آخرین مرحله نقشه جامع علمی استخراج شد ادامه داد: بحث آینده نگاری باید دارای نهاد ثابتی باشد تا به طور دائم شرایط جهانی و رقبا را رصد و مطالعه کند چرا که شرایط رقبای ما در دنیا و منطقه دائما در حال تغییر است. از این رو تاکنون دو فاز از طرح “پامفا” اجرایی شده است و فازهای دیگر آن نیز به تدریج اجرایی می شود.

دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه در نقشه جامع آخرین خروجی های این طرح کابردی شد به مهر گفت: طرح “پامفا” به دلیل محدودیتهایی که داشت در ۵ حوزه تعریف و اجرایی شد ولی در نقشه جامع و سند تحول راهبردی علم و فناوری اولویتها فراتر از این ۵ حوزه است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها