Skip to content

برنامه ریزی پژوهشی: نحوه انتخاب ۵ دانشگاه علوم پرشکی برتر برای حمایتهای ویژه دولتی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره نحوه انتخاب ۵ دانشگاه علوم پزشکی که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه مشمول حمایت ویژه می شوند، گفت: این ۵ دانشگاه از میان دانشگاههای تیپ یک هستند و سه شاخص برای انتخاب آنها درنظر داریم.

دکتر مرضیه وحیددستجردی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: تنها یک شاخص مدنظر قرار ندارد و برای انتخاب این ۵ دانشگاه، سه شاخص پژوهش، آموزش و اداره دانشگاه (مدیریت) مد نظر قرار می گیرد.

وی افزود: دانشگاههایی که انتخاب می شوند جزء دانشگاههای علوم پزشکی تیپ یک قرار دارند و باید در این سه شاخص، توانمندی لازم را کسب کرده باشند.

دکتر دستجردی درباره نحوه حمایت از سایر دانشگاههایی علوم پزشکی گفت: وزارت بهداشت از همه دانشگاههای خود حمایت می کند و به خصوص دانشگاههایی که در شرایط مرزی با دانشگاههای برتر قرار دارند بیشتر حمایت می شوند.

وزیر بهداشت اظهار داشت: درصورتی که دانشگاههایی باشند که بدانیم با یک حمایت ویژه به صورت جدی ارتقا پیدا می کنند، وظیفه وزارت بهداشت است که از آنها حمایت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه که در مجلس به تصویب رسیده است، ۵ دانشگاه علوم پزشکی و ۱۰ دانشگاه وابسته به وزارت علوم مشمول حمایت های ویژه می شوند که بتوانند در طول برنامه پنجم به جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر جهان راه یابند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها