Skip to content

برنامه ریزی پژوهش: ایجاد مراکز تحقیقاتی خصوصی و تربیت دکترای تخصصی پژوهش محور

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به تدوین آیین‌نامه ایجاد مراکز تحقیقات خصوصی گفت: پیش بینی می شود این قوانین تا پایان امسال تصویب شود و از سال آینده نیز تربیت دکتری تخصصی پژوهش محور در صنعت آغاز می شود.
دکتر مصطفی قانعی در جلسه ارائه گزارش نقشه جامع نظام سلامت افزود: افزایش مشارکت مراکز تحقیقات خصوصی یکی از مهمترین ظرفیت هایی است که در نقشه جامع علمی سلامت دیده شده و برنامه ریزی های لازم نیز در این خصوص انجام گرفته است.
وی با بیان اینکه بر اساس اهداف نقشه جامع علمی سلامت تعداد مراکز تحقیقاتی تا پایان سند چشم انداز باید به ۷۰۰ مرکز برسد، افزود: در حال حاضر ۳۰۰ مرکز دولتی در کشور مشغول به فعالیت هستند که رسیدن به هدف مورد نظر نیازمند مشارک بخش خصوصی و ایجاد مراکز تحقیقاتی خصوصی است.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت یادآور شد: در گذشته نیز فعالیت برخی از مراکز خصوصی تصویب می شد، اما مسئله این بود که مسئولان این مراکز نیز از اعضای هیئت علمی بوده و در حقیقت مراکز خصوصی محسوب نمی شدند.
وی از تدوین آیین نامه فعالیت مراکز تحقیقات خصوصی خبر داد و گفت: این آیین نامه راه را برای فعالیت این مراکز هموار کرده و به ویژه در حوزه داروهای بیوتکنولوژی باعث افزایش انگیزه برای انجام تحقیقات گسترده می شود.
قانعی با بیان اینکه در قانون شرکت های دانش بنیان نیز ارتباط این شرکت ها با بخش خصوصی تعریف شده است، تاکید کرد: ایجاد مراکز تحقیقاتی خصوصی ظرفیت تربیت دکتری تخصصی پژوهش محور در بخش صنعت را فراهم می کند.
معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت افزود: پس از راه اندازی مراکز خصوصی، این مراکز ضمن امضای تفاهم نامه با یک دانشگاه دولتی، تربیت و پرورش دانشجویان را به عهده گرفته و در نهایت فرد مدرک فارغ التحصیلی خود را از دانشگاه مربوطه می گیرد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها