Skip to content

برنامه ریزی پژوهش: نقشه علمی دانشگاههای علوم پزشکی تدوین می شود.

رئیس شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت گفت: تهیه نقشه علمی دانشگاههای علوم پزشکی مرحله بعد از تدوین نقشه جامع علمی سلامت است که در دانشگاهها آغاز شده است.
دکتر باقر لاریجانی در مراسم رونمایی از نقشه جامع علمی سلامت افزود: نقشه جامع علمی کشور مجموعه ای هماهنگ برای رسیدن به افق و سند چشم انداز است و ما برای اجرای آن نقشه جامع علمی سلامت را به عنوان حرکت برای حوزه سلامت کشور ترسیم کرده ایم.
وی یادآور شد: در حوزه پزشکی و سلامت، ما اسناد و احکام را همزمان با تدوین نقشه جامع علمی کشور پیش بردیم و چارچوب های حوزه سلامت را تعیین کردیم بر اساس این چارچوب باید در سطوح مختلف به رده های اول دست یابیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به نامه وزیر بهداشت به دانشگاهها برای تهیه نقشه علمی گفت: طرح آمایش سرزمین و تدوین ظرفیت آموزش پزشکی می تواند آموزش را متحول کند.
وی افزود: دانشگاههای علوم پزشکی در نقشه علمی خود سهم دانشگاه، دانشکده ها و اعضای هیئت علمی را در اجرایی کردن نقشه محاسبه می کنند.
لاریجانی اظهار داشت: نقشه تحول نظام سلامت در کنار نقشه جامع علمی سلامت تدوین می شود و به عنوان نقشه کار بهداشت و درمان درنظر گرفته می شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها