Skip to content

برنامه های هوشمند سالم سا در نشست با معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران معرفی شد.

مجموعه برنامه های سلامت هوشمند موسسه فرزان (سالم سا) در نشستی با حضور معاون بهداشتی دانشگاه و مدیران و کارشناسان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران و مدیرعامل موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان معرفی و بررسی شد.

در این جلسه مدیرعامل موسسه فرزان، ابتدا پلتفورم سلامت هوشمند سالم سا را معرفی کرد. سپس چند طرح از جمله گزارش دهی بیماری واگیر، برنامه هوشمند تکامل کودک (نی نی سا) و برنامه های سلامت عمومی ارائه شد. در این جلسه پلتفورم سالم سا مورد تایید و تشویق حاضرین قرار گرفت و بنا شد پیگیری های بعدی در این زمینه صورت گیرد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها