Skip to content

بودجه های پژوهشی: انعقاد ۳۸میلیارد ریال قرارداد پژوهشی توسط دانشگاه یزد با دستگاههای اجرایی

رئیس دانشگاه یزد از انعقاد ۳۸ میلیارد ریال قرارداد پژوهشی با ۳ وزارتخانه کشور و سایر ارگانهای استان یزد در زمینه های علمی و صنعتی خبرداد.
دکتر سید علیمحمد میرمحمدی میبدی گفت: ۸۰ قرارداد برون دانشگاهی به ارزش ۳۸ میلیارد ریال از سوی دانشگاه یزد با برخی ارگانها منعقد شد.
وی با اشاره به دستگاههایی که دانشگاه یزد با آنها قرارداد بسته است، اظهار داشت: مرکز تحقیقات مخابرات، شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، شرکت برق منطقه ای یزد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت تعاون و استانداری یزد از جمله دستگاههایی هستند که دانشگاه یزد با آنان قرارداد همکاری صنعتی و علمی دارد.
رئیس دانشگاه یزد همچنین به تعداد مقالات این دانشگاه در سال جاری اشاره کرد و گفت: تعداد مقالات دانشگاه یزد در سال جاری به ۴۰۰ عدد رسیده و ۸۰۰ مقاله نیز در کنفرانسها ارائه شده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها