Skip to content

بودجه پژوهش: آیین نامه سیاستگذاری بودجه‌های پژوهشی کل کشور تصویب شد.

قائم مقام شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری از تصویب آیین نامه مربوط به سیاستگذاری بودجه های پژوهشی کشور در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد.

حسن قدسی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین مصوبات کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در این جلسه آیین نامه بند ۲۶ قانون بودجه ۸۸ در آخرین جلسه کمیسیون دائمی عتف به تصویب رسید که امیدواریم با تصویب آن در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در حضور رئیس جمهوری نهایی شود.

وی ابراز امیدواری کرد: جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تا خرداد ماه یعنی قبل از پایان دولت نهم برگزار شود.

قائم مقام دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به جزییات آیین نامه بند ۲۶ قانون بودجه ۸۸ گفت: بر اساس این آیین نامه سیاستها و اولویتهای شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری کلیه دستگاهها و شرکتهایی که از اعتبارات پژوهشی استفاده می کنند باید بودجه را طبق سیاستهای شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه کنند.

وی اضافه کرد: کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) درجلسه اخیر خود با معاونین پژوهشی و آموزشی دستگاههای اجرایی آیین نامه این بند از قانون را به تصویب رساند تا پس از نهایی شدن به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها