Skip to content

بودجه پژوهش: اختصاص بودجه به قطبهای علمی پزشکی منوط به ارائه برنامه شد

بودجه قطب های علمی گروه علوم پزشکی در سال ۸۷ تنها بر اساس ارائه طرح پیشنهادی(پروپوزال) برنامه های آموزشی فراگیر و ملی و پس از کارشناسی و تأیید معاونت آموزشی وزارت بهداشت توزیع خواهد شد.

دکتر نادر ممتازمنش – رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت و مسئول دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی- افزود: قطب های علمی با توجه به توانایی های علمی و آموزشی خود باید تا ۱۵ خرداد ماه سال جاری طرح های پیشنهادی دارای اهداف آموزشی را به مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت ارائه دهند.

وی افزود: طرح های پیشنهادی در این مرکز بررسی کارشناسی می شود و پس از تأیید اقدامات لازم برای تخصیص بودجه صورت می گیرد.

رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت یادآور شد: طرح های پیشنهادی تحقیقاتی بنیادی، کاربردی یا بالینی که ارتباط مستقیم به موضوعات آموزشی ندارد مشمول اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برای اختصاص بودجه به قطب های علمی نیست و تأمین بودجه در این بخشها فرآیند دیگری را شامل می شود.

وی اظهار داشت: اگر قطب های علمی در مهلت مقرر نسبت به ارسال طرح های پیشنهادی خود اقدام نکنند علاوه بر اینکه به منزله انصراف آن قطب علمی محسوب می شود، بودجه ای نیز به آن تعلق نمی گیرد و مرکز توسعه نیز تعهدی در این زمینه نخواهد داشت.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها