Skip to content

بودجه پژوهش: اختصاص ۱۲ میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز دانشگاههای علوم پزشکی فارس

دولت در راستای ارتقای سطح علمی کشور و توجه به امر تخصص و با هدف کمک به تقویت بنیه پژوهشی در زمینه علوم پزشکی و حل مشکلات موجود در این زمینه ۱۲ میلیارد ریال برای دانشگاه علوم پزشکی شهرهای شیراز، فسا و جهرم اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه ای که در مرکز استان فارس تشکیل شد بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مبلغ ۱۰ میلیارد ریال برای دانشگاه علوم پزشکی شیراز، یک میلیارد ریال برای دانشگاه علوم پزشکی فسا و یک میلیارد ریال برای دانشگاه علوم پزشکی جهرم از محل اعتبارهزینه های پیش بینی نشده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور اختصاص داد تا با رعایت قوانین و مقررات هزینه شود.

این مصوبه از سوی پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ شده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها