Skip to content

بودجه پژوهش: اعتبارات پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۳ برابر شده است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اعتبارات پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی دولت نهم ۳ برابر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود ملکی در نشست مطبوعاتی در محل دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: در سه سال گذشته ۱۷ رشته تکمیلی جدید به رشته های حوزه پزشکی افزوده شده است که از جمله آنها پنج رشته PHD و سه فوق اخصص جدید است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: ظرفیت پذیرش دانشجوی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سه سال اخیر به دو برابر افزایش یافته و همچنین در زمینه تخصص رشته جراحی اعصاب که سالیانه تنها یک نفر در استان به درجه تخصص می رسید به رقم ۵ تا ۶ نفر ارتقا یافته است.

وی همچنین از اضافه شدن ۲۸۰ واحد به واحدهای ارائه خدمات دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سال گذشته خبر داد و گفت: در مود تعرفه های پزشکی نیز با توجه به نرخ تورم در سالهای گذشته نباید شکایت و گله ای از جامعه پزشکی به عمل آید زیرا نرخ تورم ۵/۲۴ درصد است اما نرخ ازدیاد تعرفه های پزشکی تنها ۷ درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به افزایش شاخصه های بهداشتی در استان خاطرنشان کرد: در سال ۵۷ از هر ۱۰۰۰ تولد نوزاد ۲۰۰ مورد منجربه فوت می شد و در برخی نواحی کشور مثل سیستان و بلوچستان ۴۵۰ مورد فوت می شدند که که این رقم هم اکنون به ۶۹/۱۳ مورد رسیده است.

دکتر ملکی بیان داشت: این شاخص در کشورهای پیشرفته بین ۶ تا ۷ مورد در هر ۱۰۰۰ نوزاد است و رسیدن به رقم کمتر از ۱۴ مورد در هر ۱۰۰۰ تولد در ایران نشان دهنده رشد و پیشرفت حوزه بهداشت و درمان در سالهای پس از انقلاب است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد همچنین در مقایسه ای دیگر امید به زندگی را در سال ۵۷، ۵۶ سال اعلام کرد که اکنون این رقم به حداقل ۷۲ سال رسیده است.

وی تصریح کرد: در بحث دارو به لحاظ کمی ۹۵ درصد داروهای مورد نیاز مردم در داخل کشور تولید می شود.

دکتر ملکی اظهار داشت: در طی دولت نهم تعداد پایگاه های اورژانس استان خراسان رضوی از ۴۰ به ۱۰۵ پایگاه و در کل کشور از ۶۵۰ به ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ پایگاه افزایش یافته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعلام کرد: طی سال گذشته دولت ۵ نوع سرطان و در سال جاری ۱۱ نوع سرطان را تحت پوشش حمایت خود قرارداده به این صورت که براساس پروتکل های محققین و متخصصین آن بیماری، هزینه های این بیماران را که در بیمارستانهای دولتی بستری و تحت درمان هستند را پرداخت می نماید.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها