Skip to content

بودجه پژوهش: اعلام مشکل تحقق وعده رئیس جمهور در تأمین اعتبار طرحهای کلان پژوهشی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در بیان علت عدم تامین اعتبار طرحهای کلان و ملی دانشگاهها که سال گذشته رئیس جمهوری قول تامین آن را داده بود، گفت: “علت این عدم تامین اعتبار به یک مشکل حقوقی برمی گردد که امیدوارم این مشکل به زودی رفع شود.”

محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرگزاری مهر با بیان این مطلب افزود: “حدود یکسال پیش پروژه ها تعریف و دانشگاه به دانشگاه موارد به معاونت علمی ریاست جمهوری ارسال شد. رئیس جمهوری نیز برای اختصاص هر چه سریعتر اعتبار برای این پروژه های کلان و ملی دانشگاهها عنایت دارد و امیدواریم که با حل مشکل حقوقی، تامین اعتبار برای این پروژه های ملی و کلان دانشگاهها به زودی صورت گیرد.”

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اضافه کرد: “علاوه بر اینکه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موضوع اعتبارات طرحهای کلان و ملی دانشگاهها را دنبال کرده است، شخصا نیز پیگیر بوده ام و رئیس جمهوری نیز به دانشگاهها توجه دارد اما فقط یک بحث کوچک حقوقی در زمینه بودجه این طرحها وجود دارد که باید برطرف شود.”
وی از ملاقات روز پنج شنبه ۱۴ شهریور ماه با رئیس جمهوری برای بیان مجدد مشکلات بودجه ای بر سر راه طرحهای کلان و ملی دانشگاهها خبر داد و به خبرگزاری مهر گفت: “در حال حاضر به دنبال راهکاری قانونی برای حل این مشکل هستیم.”

به گزارش خبرگزاری مهر، حوزه پژوهشی وزارت علوم سال گذشته پس از اعلام آمادگی رئیس جمهور مبنی بر حمایت از طرحهای کلان پژوهشی اقدام به جمع آوری طرح‌های کلان پژوهشی کرد تا حمایت و تامین منابع مالی آنها توسط نهاد ریاست جمهوری صورت گیرد.

رئوس اولویت‌ های این طرحهای پژوهشی شامل طرح‌های کلان ملی، توسعه پژوهشهای کاربردی، ایجاد ارتباط اثربخش میان دانشگاهها و حوزه ‌های بهره بردار و طرحهای پژوهشی کاربردی و تقاضا محور بود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها