Skip to content

بودجه پژوهش: افزایش ۲۳ درصدی بودجه پژوهشی دانشگاه ها

معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم از افزایش ۲۳ درصدی بودجه پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی در سال آتی خبر داد و گفت: اگر کل صحنه در یک تعامل معنادار حرکت نکند هر قدر هم بودجه به پژوهش تزریق شود آن طور که باید نتیجه بخش نخواهد بود.

محمد مهدی نژاد نوری در گفتگو با خبرگزاری مهر با بیان این خبر گفت: بودجه پژوهشی سال ۸۹ دانشگاهها و موسسات پژوهشی کشور توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تدوین نشده است زیرا دانشگاهها و موسسات پژوهشی دارای هیئت امنا هستند و بودجه پژوهشی را در هیئت امنا تصویب کرده و به دولت ارسال می کنند.

معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: بودجه پژوهشی سال ۸۹ دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در معدل نسبت به سال ۸۸ با افزایش ۲۳ درصدی روبرو است.

مهدی نژاد نوری در پاسخ به اینکه آیا بودجه پژوهشی سال ۸۹ اهداف برنامه توسعه را محقق خواهد کرد به مهر گفت: ارتباط مستقیمی بین بودجه پژوهشی با دستاوردها و فعالیتهای پژوهشی وجود ندارد یعنی نمی توان گفت که با دو برابر شدن بودجه پژوهشی، فعالیتها و دستاوردها نیز دو برابر می شود چرا که تحقق اهداف پژوهشی به عوامل زیادی بستگی دارد.

وی مدیریت یکپارچه و کلان نگر را یکی از ساده ترین عوامل تحقق اهداف پژوهشی دانست و افزود: اگر کل صحنه در یک تعامل معنادار و هم افزا حرکت نکند هر قدر هم بودجه به حوزه پژوهش تزریق شود، آن طور که باید نتیجه بخش نخواهد بود.

مهدی نژاد با یادآوری اینکه زیرساختهای پژوهشی از دیگر عوامل تحقق اهداف پژوهشی در کشور است، خاطرنشان کرد: آیا زیرساخت های مناسب برای گردش اعتبارات زیاد در حوزه پژوهش وجود دارد. یعنی آیا زیرساخت های پژوهشی در کشور در حدی هستند که بتوانند اعتبارات زیاد پژوهشی را به دستاوردهای پژوهشی تبدیل کنند.

معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حالی که اعتبار برای پژوهش را نیز یکی از عوامل موثر در تحقق اهداف برنامه توسعه کشور دانست، تاکید کرد: عوامل مختلفی در تحقق اهداف نقش دارند و بودجه نیز دارای وزن خود است.

وی افزود: افزایشی که در بودجه پژوهشی سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸ انجام شده است با همه مشکلاتی که در کشور وجود دارد، می تواند به ارتقای پژوهش کمک کند اما در سالهای آینده باید با امیدواری به اتخاذ تدابیری اقدام شود تا بتوانیم به اهداف برنامه دستیابی پیدا کنیم.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها