Skip to content

بودجه پژوهش: بودجه باشگاه پژوهشگران جوان در استانهای محروم ۲۰ درصد افزایش می یابد.

معاون پشتیبانی باشگاه پژوهشگران جوان کشور گفت: بودجه این باشگاه در استانهای محروم کشور در سال آینده ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر نصرالله اسکندری در این رابطه به خبرنگاران رسانه های گروهی لرستان اظهار داشت: در حال حاضر بودجه باشگاه پژوهشگران جوان کشور بالغ بر شش میلیارد تومان است.

وی با اشاره به اعضای این باشگاه عنوان کرد: از مجموع ۱۴ هزار جوان عضو فعال این باشگاه ۴۶۴ نفر فوق نخبه هستند که حداقل ۵۰ درصد این افراد در مناطق محروم زندگی می کنند.

معاون پشتیبانی باشگاه پژوهشگران جوان کشور همچنین از اخذ مجوز فصلنامه علمی پژوهشی باشگاه پژوهشگران جوان خبر داد و بیان داشت: این باشگاه به دنبال این است که اختراعات را مطابق نیازهای هر منطقه بومی کند.

دکتر اسکندری به عضویت حدود ۴۰ هزار دانشجو در این باشگاه اشاره کرد و گفت: از این تعداد بیش از ۲۰ هزار نفر را پسران تشکیل می دهند.

خبرهای تصویری